Schema de ajutor de minimis “Locuri de munca pentru TINEri”, promovata de ISJ in scolile sucevene

Inspectoratul Școlar Suceava a informat școlile din județ cu privire la posibilitatea subvenţionării locurilor de muncă pentru absolvenţii din promoţia 2014.

SOMERI - CONTRACTE DE MUNCA

Potrivit unei adrese a secretarului de stat din MEN, Liliana Preoteasa, trimisă de ISJ în școli, schema de ajutor de minimis “Locuri de muncă pentru TINEri” are drept obiective dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale tinerilor absolvenți ai unei instituții de învățământ secundar/terțiar în 2014, aflați în tranziție de la școală la viața activă, prin învățarea la locul de muncă și subvenționarea locurilor de muncă în vederea creșterii ratei de ocupare în rândul tinerilor integrați la primul loc de muncă după absolvire.

În acest sens, directorii de școli și diriginiții claselor terminale din anul școlar 2013-2014 au fost rugați să ia măsurile necesare pentru a transmite informațiile despre ajutorul de minimis.

Ajutorul de minimis se acordă angajaților, prin intermediul IMM-urilor, valoarea maximă a subvenției acordată pentru plata salariului net fiind de 900 lei/lună pentru studii medii și 1.300 de lei/lună pentru studii superioare. De asemenea, un IMM poate poate încheia un singur contract/absolvent pe toată perioada de implementare a proiectului și poate fi modificat prin acte adiționale cu respectarea prevederilor ghidului solicitantului, iar IMM-ul are obligația menținerii posturilor subvenționate după finalizarea perioadei de acordare a subvenției, pentru o perioadă cel puțin egală cu perioada de acordare a subvenției.

Înscrierea se face prin completarea online sau prin tehnoredactarea/ semnarea/ ştampilarea şi trimiterea prin email a formularelor de înregistrare disponibile în format editabil şi electronic pe site-ul www.aippimm.ro şi pe site-ul www.imm.gov.ro cu înscriere continuă până la epuizarea bugetelor alocate. Documentele necesare verificării eligibilităţii se vor încărca în aplicaţie scanate în cazul înscrierii online sau se vor ataşa formularului printat, completat, semnat şi ştampilat în cazul trimiterii prin email.

loading...