3500 de elevi din Suceava si Dambovita vor beneficia de un proiect de pregatire suplimentara pentru examenul de bacalaureat

Județele Suceava și Dâmbovița sunt implicate într-un program de pregătire suplimentară a elevilor din clasa a XII-a pentru examenul de bacalaureat, în acest sens fiind instruite 280 de cadre didactice.

 instruire profesori

În perioada 4 – 18 octombrie 2014, 240 de profesori care predau discipline la care se susţin probe de bacalaureat şi 40 de consilieri şcolari din județele Suceava și Dâmbovița au luat parte la cursurile de pregătire din cadrul proiectului „TEEN PERFORM – Program inovator de îmbunătăţire a rezultatelor şcolare în învăţământul liceal”.

Potrivit managerului de proiect, Inspector Școlar General Adjunct din I.S.J. Suceava, Gabriela Scutaru, scopul programului desfășurat la începutul lunii octombrie a fost pregătirea cadrelor didactice pentru a sprijini elevii clasei a XII-a în activitatea de învăţare cu succes şi de pregătire pentru examenul de bacalaureat.

Calendarul de activităţi din proiect prevede ca în perioada 18 octombrie 2014 – 17 ianuarie 2015 să se desfăşoare în câte 5 licee din fiecare judeţ faza pilot a programului educaţional de care vor beneficia 600 de elevi (30 grupe, câte 5 grupe pe instituţie şcolară).

Pentru faza de pilotare a proiectului, școlile selectate din judeţul Suceava sunt: Colegiul Tehnic Rădăuţi, Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni,  Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava şi Colegiul Silvic “Bucovina” Câmpulung Moldovenesc.

Timp de 3 luni, elevii vor lua parte la programul pilot, urmând ca derularea propriu-zisă a programului multiregional de educație să aibă loc în perioada 18 ianuarie – 17 iunie 201 în 34 de unităţi selectate din judeţele Suceava şi Dâmboviţa, pentru pregătirea a 3500 de elevi.

Așa cum a transmis Scutaru, programul de pregătire desfăşurat cu elevii timp de 3 luni este structurat pe patru componente și va avea rolul de a evalua şi monitoriza progresul elevilor ca urmare a participării la program prin culegerea de feedback cu privire la structura programului, resursele şi instrumentele utilizate, modalităţi de îmbunătăţire şi adaptare a acestora. Sesiunile de pregătire vor fi alternate cu sesiuni de consiliere psihopedagogică cu rol de suport în scopul orientării şcolare şi profesionale şi dezvoltării de competenţe cheie la elevii de liceu (managementul învăţării, organizarea timpului, managementul stresului etc.), în funcţie de profilul elevilor.

Programul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 şi implementat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava în  parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmbovița şi Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi – Învăţământ Preuniversitar Bucureşti.

loading...