Universitatea Suceava evidenţiată negativ în raportul Curţii de Conturi

Curtea de Conturi a României a criticat, în raportul pentru anul 2013, modul în care  Ministerului Educaţiei Naţionale, a vegheat asupra monitorizării activităţii de Cercetare Dezvoltare Inovare, iar Universitatea Suceava este dat ca exemplu negativ privind modul în care raportează sumele pentru finanţare.

USV - FIESC

 

Astfel, Curtea de Conturi, arată că MEN, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, nu şi-a exercitat atribuţiile privind monitorizarea şi evaluarea unităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare, în conformitate

cu legislaţia în vigoare.

 

„În lipsa unei monitorizări şi a unei asistenţe de specialitate, s-a constatat faptul că există situaţii în care contabilitatea aferentă activităţii CDI nu a fost organizată la nivel de proiecte (ex. Universitatea din Bucureşti), entitatea limitându-se doar la urmărirea

execuţiei bugetare la nivel de activitate”, se arată în raport.

 

Totodată, se menţionează că instituţiile de învăţământ superior nu înregistrează în evidenţa contabilă contractele de finanţare pentru execuţia de proiecte, documente ce trebuiau înregistrate în evidenţa contabilă a celor două părţi contractante, respectiv conturi în afara bilanţului în cazul autorităţii contractante şi conturi de terţi în cazul universităţilor.

 

„Această lacună a organizării evidenţei contabile la nivelul universităţilor a favorizat apariţia riscului de necunoaştere, în orice moment, a situaţiei valorice reale a proiectelor contractate de către entitate, sub aspectul valorii rămase de finanţat până la

finalul proiectului şi a surselor de finanţare ce vor asigura în viitor derularea proiectelor de cercetare. Acest fapt este demonstrat de neconcordanţele între datele raportate de către universităţi prin „Situaţia finanţării activităţii de cercetare, dezvoltare, inovare desfăşurată de către instituţiile de învăţământ superior în perioada 2010-2012”. Exemplificăm, în acest sens, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, instituţie care, pentru perioada viitoare, raportează suma totală de 35.254 mii lei aferentă proiectelor de finanţat, fără a oferi o detaliere a surselor de finanţare din care urmează să se asigure această finanţare, precum şi instituţii de învăţământ superior care prezintă diferenţe între totalul sumelor ce urmează a fi finanţate în perioada următoare şi detalierea pe surse de finanţare aferentă acestor contracte (ex.: Universitatea „Politehnica” din Bucureşti prezintă o diferenţă în cuantum de 519 mii lei şi Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti prezintă o diferenţă în cuantum de 973 mii lei)”, se subliniază în raportul Curţii de Conturi.