24 de școli din județul Suceava au fost evaluate de experții ARACIP

În perioada 12 ianuarie – 27 martie 2015, un număr de 24 de școli din județul Suceava, din mediul rural, au fost evaluate de experții Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP).

scoala 1

Potrivit inspectorului școlar general, profesorul Gheorghe Lazăr, în timpul evaluării a fost verificată respectarea standardelor naționale de calitate, care cuprind trei domenii, și anume capacitate instituțională, eficacitate educațională și managementul calității.

Lazăr a precizat că majoritatea școlilor evaluate au obținut propuneri de calificative care confirmă îndeplinirea sau depășirea standardelor naționale, ceea ce le va permite obținerea unui atestat privind nivelul de calitate oferită de unitatea școlară, atestat care este valabil 5 ani.

„În unele unităţi şcolare au fost semnalate aspecte neconforme, motiv pentru care unităţile respective au posibilitatea să-și îmbunătățească activitatea până la 31 august 2015, urmând a fi reevaluate în anul școlar viitor”, a spus Gheorghe Lazăr.

Șeful IȘJ a transmis că rezultatele evaluării urmează a fi validate și aprobate de Consiliul ARACIP.

„Cele mai importante aspecte care au fost considerate neconforme de evaluatorii ARACIP în şcolile vizitate, au fost: lipsa autorizației sanitare de funcționare, dotarea materială insuficientă, lipsa cabinetului medical și a cabinetului de consiliere psihopedagogică, insuficienta activitate științifică a cadrelor didactice, strategii manageriale incoerente, proceduri inconsistente de autoevaluare instituţională”, a mai arătat inspectorul școlar general, profesorul Gheorghe Lazăr.

 

loading...