Poliția Locală Suceava scoate la concurs patru posturi vacante

politia locala

Primăria Municipiului Suceava a anunțat miercuri, pe site-ul instituției, că organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a patru funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Poliţiei Locale.

Potrivit sursei citate, două posture vacante sunt la Serviciul ordine, linişte publică şi pază nr.1, unde se caută un poliţist local, clasa III, gradul profesional debutant și un poliţist local, clasa III, gradul profesional asistent. De asemenea, la Serviciul ordine, linişte publică şi pază nr.2 este nevoie de un poliţist local, clasa III, gradul profesional debutant, iar la Serviciul dispecerat – supraveghere video este scos la concurs un post de poliţist local, clasa III, gradul profesional superior.

Concursul de recrutare va consta în susţinerea a trei probe de candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor. Astfel, concurenții vor da o probă suplimentară pentru testarea aptitudinilor fizice adecvate muncii poliţieneşti ce va consta în măsurarea înălţimii candidaţilor şi susţinerea de către aceştia a unor probe sportive, o probă scrisă și un interviu.

Cei interesați de posturile scoase la concurs de Poliția Locală Suceava trebuie să depună în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului concursului în Monitorul Oficial al României dosarele de înscriere, probele urmând a se desfășura după data de 18 mai.

Proba suplimentară va avea loc pe 18 mai 2015, de la ora 10.00, pe Stadionul „Areni”, iar proba scrisă pe 20 mai 2015, de la ora 10.00 la sediul Primăriei Suceava.

Totodată, pentru a putea participa la concurs, candidații trebuie să respecte condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să aibă studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat. Cât privește vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru gradul profesional superior se cer minimum 9 ani, iar pentru pentru gradul profesional asistent minimum 6 luni. Candidații trebuie să aibă aptitudini fizice adecvate muncii poliţieneşti, o statură de minim 165 cm înălţime pentru femei și minim 170 cm înălţime pentru bărbați.

Candidații vor depune la dosarul de înscriere formularul de înscriere, o copie actul de identitate; copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate; copia integrală a carnetului de muncă şi / sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pubice; cazierul judiciar; formularul de Certificat medical pentru angajare şi port armă în serviciu a personalului Poliţiei Locale, completat de medicul de familie şi de către medici specialişti și o declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfasurat activităţi de poliţie politică.

Mai multe informații despre posturile scoase la concurs de pot obține la Primăria Suceava, la Serviciul resurse umane, camera 45.

 

loading...