Experții ARACIP confirmă: Școlile din județul Suceava nu au cabinete medicale și de consiliere psihopedagogică, iar profesorii nu au activitate științifică suficientă

În perioada martie – iunie 2015, 22 de unități de învățământ din județul Suceava au fost evaluate de experții ARACIP, după ce în perioada ianuarie – martie 2015 un număr de 24 de școli din mediul rural au primit vizita experților Agenției de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar.

După ultima evaluare, experții ARACIP au constatat că în școlile din județul Suceava lipsesc cabinetele medicale și cele de consiliere psihopedagogică, profesorii nu au activitate științifică suficientă și nu există autorizații de funcționare.

cabinet medical

Potrivit inspectorului școlar general al IȘJ Suceava, prof. Gheorghe Lazăr, activitățile de evaluare au constat în vizitarea tuturor spațiilor școlare, observarea proceselor care se derulează în școală (asistențe la lecții și alte activități ale elevilor), identificarea gradului de satisfacție a beneficiarilor față de serviciile educaționale oferite și de implicare în procesul decizional (aplicarea de chestionare elevilor și părinților, realizarea de interviuri cu elevii, părinții, partenerii educaționali, reprezentanții autorităților locale, personalul didactic și nedidactic).

Totodată, Lazăr a menționat că a fost verificată respectarea standardelor naționale de calitate, care cuprind trei domeni, respectiv Capacitate instituțională, Eficacitate educațională și Managementul calității.

„Majoritatea școlilor evaluate au obținut propuneri de calificative care confirmă îndeplinirea sau depășirea standardelor naționale, ceea ce le va permite obținerea unui atestat privind nivelul de calitate oferită de unitatea școlară, atestat care este valabil 5 ani, până în anul 2020”, a mai spus Gheorghe Lazăr.

El a adăugat faptul că în unele unităţi şcolare au fost semnalate aspecte neconforme, motiv pentru care unităţile respective au posibilitatea să-și îmbunătățească activitatea până la 15 august 2015.

„Cele mai importante aspecte care au fost considerate neconforme de evaluatorii ARACIP în şcolile vizitate, au fost: lipsa cabinetului medical și a cabinetului de consiliere psihopedagogică, insuficienta activitate științifică a cadrelor didactice, lipsa autorizației sanitare de funcționare, arhivarea necoresponzătoare a documentelor școlare”, a declarat șeful Inspectoratului Școlar Județean Suceava.

Rezultatele evaluării urmează a fi validate și aprobate de Consiliul ARACIP, iar în perioada imediat următoare ARACIP va transmite notificări prin care sunt atenționate autoritățile locale și județene, după caz, IȘJ, DSP, Consiliile Locale, ISU etc.) asupra aspectelor neconforme care au fost constatate în unitățile de învățământ vizitate.

Unitățile de învățământ care au fost evaluate de experții ARACIP sunt: GPP ”Prichindel” Suceava, GPP ”Căsuța Piticilor” Gura Humorului, Școala Gimnazială nr. 10 Suceava, GPN ”Voinicelul” Fălticeni, Școala Gimnazială ”Teodor Stefanelli” Cîmpulung Moldovenesc, Școala Gimnazială ”Petru Comarnescu” Gura Humorului, Școala Gimnazială Satu Mare, Școala Gimnazială Stroiești, Școala Gimnazială Ulma, Școala Gimnazială Pojorîta, Liceul Teoretic ”Ion Luca” Vatra Dornei, Liceul Tehnologic ”Nicolai Nanu” Broșteni, Școala Gimnazială Preutești, Școala Gimnazială ”Ion Lovinescu” Rădășeni, Școala Gimnazială ”Dimitrie Onciul” Straja, Școala Gimnazială ”Dimitrie Vatamaniuc” Sucevița, Școala Gimnazială Sadova, Școala Gimnazială ”G. Popadiuc” Rădăuți, Școala Gimnazială Valea Moldovei, Grădinița Specială Fălticeni, Școala Gimnazială Neagra Șarului, Școala Gimnazială ”Academician H. Mihăescu” Udești.