Doi universitari suceveni au devenit membri în Consilii Naționale ale Ministerului Educației și Cercetării Științifice

Doi profesori din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, cercetători valoroși și specialiști recunoscuți pe plan internațional în domeniile lor, au fost nominalizați în două organisme ale Ministerului Educației și Cercetării Științifice (MECŞ),  responsabile cu finanțarea învățământului superior românesc, respectiv coordonarea și evaluarea cercetării științifice la nivel național.

Potrivit unui comunicat transmis de instituţia suceveană de învăţământ superior, este vorba despre prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean, prorector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava responsabil cu baza materială și problemele studențești, care a fost numită recent membru în biroul Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS), organism consultativ la nivel național al Ministerului Educației și Cercetării Științifice, preocupat de dezvoltarea principiilor și metodelor de distribuire a fondurilor publice către universitățile de stat din România.

Gabriela Prelipcean

„<<Ambasador Fulbright>>, conducătoare de doctorat în domeniul Economie, specialist în problematica piețelor financiare și în managementul crizelor economico-financiare, în cadrul USV doamna prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean este responsabilă de chestiunile financiar-bugetare”, se arată în documentul citat.

De asemenea, prof. univ. dr. Mihai Dimian, Prorector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava responsabil cu activitatea științifică, a fost numit recent, prin ordin de ministru, membru al Consiliului Național al Cercetării Științifice (CNCS).

„În vârstă de 40 de ani, Mihai Dimian este unul dintre cei mai tineri membri ai CNCS, care reunește nume de referință ale cercetării românești, precum președintele Academiei Române, acad. Valentin VLAD”, arată sursa citată.

Mihai Dimian

În comunicatul USV se mai precizează în afară de reprezentanții universităților și institutelor din cele patru mari centre universitare (București, Iași, Cluj, Timișoara), CNCS are în componență doar câte un reprezentant din alte cinci universități din Brașov, Craiova, Sibiu, Suceava și Târgu Mureș.

„Nominalizarea acestor două cadre didactice ale Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava în organisme centrale și esențiale în viața academică românească reprezintă o dovadă în plus a recunoașterii performanțelor universității sucevene”,  se arată în comunicatul de presă.

De la înființarea sa, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și-a fixat ca obiective excelența în cercetare și calitatea în educație.

„Totodată, în ultimii ani, conducerea universității a urmărit ca instituția bucovineană să reprezinte un factor relevant în aria națională și europeană a învățământului superior, prin implicarea activă în dezbaterile privitoare la chestiunile educației naționale și cercetării științifice. Participarea în numeroase granturi de cercetare naționale și internaționale, în parteneriat cu echipe din țară și străinătate, derularea unor importante proiecte de formare și perfecționare a resursei umane au scos în evidență potențialul școlii sucevene de a contribui la atingerea performanței și creșterea vizibilității la nivelul României și, chiar, Uniunii Europene.

De asemenea, trebuie remarcată și deschiderea conducerii Ministerului Educației și Cercetării Științifice către consultarea tuturor factorilor decizionali din universitățile românești și către atragerea în procesul de adoptare a deciziilor a competențelor de înalt nivel existente în diverse centre universitare”, mai menţionează sursa citată.