Ajutoare sociale pentru un număr de 5.886 de elevi suceveni prin programul „Bani de liceu”

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a publicat lista beneficiarilor programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu” pentru anul şcolar 2015-2016, în judeţul Suceava urmând să primească ajutoare sociale 5.886 de elevi ai unităţilor liceale şi şcolilor de arte şi meserii.

Potrivit portalului dedicat acestui program, au fost acordate ajutoare sociale pentru toţi solicitanţii eligibili care au depus cereri în acest sens.

În judeţul Suceava s-au înregistrat 5.886 de cereri pentru ajutoare sociale în cadrul programului “Bani de liceu”, iar în urma anchetelor sociale şi evaluării eligibilităţii cererilor, comisia desemnată a aprobat toate cererile solicitanţilor eligibili, astfel că 5.886 de elevi suceveni sunt beneficiari ai acestui program.

examen

Potrivit calendarului de desfăşurare a programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”, depunerea cererilor pentru acest program s-a derulat în perioada 15 septembrie-1 octombrie, apoi anchetele sociale şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse de către comisii s-au desfăşurat în perioada 1 octombrie-23 octombrie, iar centralizarea cererilor prin portalul dedicat acestui program a avut loc în perioada 1 octombrie-27 octombrie şi pe 28 octombrie a fost afişată lista beneficiarilor.

Eventualele contestaţii pot fi depuse în perioada 28 octombrie- 2 noiembrie, iar soluţionarea contestaţiilor în perioada 2-6 noiembrie.

Plata sprijinului financiar către beneficiari se face la casieriile unităţilor de învăţământ.

Beneficiarii acestui program sunt elevii care se află în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie , realizat în ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului, este de maximum 150 de lei, precum şi elevii care beneficiază de o măsură de protecţie ori se află sub tutelă sau curatelă în cazul respectării aceleiaşi condiţii de venit precizate mai sus.

La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate în ultimele trei luni, anterioare depunerii cererii, cu excepţia alocaţiei de stat, alocaţiei suplimentare pentru familiile cu mulţi copii, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor.

Potrivit portalului dedicat programului “Bani de liceu”, în anul şcolar 2014-2015, în lista beneficiarilor sprijinului financiar acordat în cadrul acestui program au fost 7351 de elevi din judeţul Suceava.

loading...