Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava va implementa măsuri financiare active de reducere a abandonului universitar

Universitatea “Ştefan cel Mare”Suceava va implementa măsuri financiare active de reducere a abandonului universitar, una dintre acestea fiind acordarea unor burse egale cu 10, 20, respectiv 30 la sută din valoarea taxei pentru studenţii ce studiază în regim  cu taxă, care vor promova anii II, III şi IV, începând cu anul universitar 2016-2017.

usv (1)

Într-un comunicat de presă al USV se precizează că mii de absolvenţi de liceu se orientează, an de an, către programele de studii oferite de Universitatea „Ștefan cel Mare” din dorința de a se specializa și de a obține o formare de calitate, iar cei mai mulţi candidaţi provin “dintr-una dintre cele mai slab dezvoltate regiuni ale Uniunii Europene ” şi sunt situaţii în care condiția materială a unor studenţi nu le permite să finalizeze studiile, să devină competitivi pe piața muncii.

“Având în vedere interesul crescut al absolvenților de liceu pentru Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, fapt demonstrat prin înscrierea, la sesiunea de vară a admiterii pentru anul universitar 2016-2017, a unui număr de candidaţi cu peste 50% mai mare decât cel al locurilor bugetate alocate de MENCS, precum şi faptul că măsurile din „pachetul antisaracie” lansat de Guvernul României întarzie să apară, conducerea universităţii va propune spre aprobare Senatului USV, pentru studenţii cu taxă, un plan special de burse din veniturile proprii. Astfel, studenţilor cu taxă care vor promova în anul II li se va acorda o bursă egală cu 10% din valoarea taxei, celor care vor promova în anul III li se va acorda o bursă egală cu 20% din valoarea taxei, iar celor care vor promova în anul IV o bursă în valoare egală cu 30% din taxă. Măsura se va aplica tuturor programelor de studii de licenţă şi masterat începând cu promoţia 2016-2017”, se precizează în comunicatul de presă.

Sursa citată mai precizează că alături de celelalte burse de studii, de performanţă, speciale şi de excelenţă, acordate din veniturile proprii, acest nou plan de taxe dedicat studenţilor care nu au acces la un loc bugetat în cadrul USV reprezintă o “măsură activă” de reducere a abandonului şcolar.

“Sperăm că și măsurile prevăzute în „pachetul antisărăcie” lansat de Guvernul Cioloş vor fi implementate de urgenţă şi vor contribui la diminuarea abandonului şcolar, atât la nivelul preuniversitar, cât şi universitar”, se arată în comunicatul USV.

Totodată, în documentul citat se mai arată că Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava va continua demersurile pe lângă conducerea MENCŞ pentru suplimentarea locurilor bugetate la studiile de licenţă şi de masterat sau redistribuirea acestora de la universitățile care nu reușesc să atragă suficienți candidați pentru locurile bugetate alocate.

“Suntem convinși că şi conducerea MENCS este conștientă de faptul că este inechitabil ca în universităţile de stat care şi-au adaptat programele de studiu la nevoile pieței muncii şi ale absolvenţilor de liceu mulţi studenţi să studieze în regim cu taxă, în timp ce locurile bugetate alocate altor universităţi pentru studii de licență sau master rămase neocupate din lipsa cererii să fie transformate cu acordul ministerului în locuri pentru studii de masterat, respectiv doctorat, pentru aceleași universităţi ale căror oferte nu au reușit să atragă interesul candidaţilor. Politica transformării locurilor bugetate este contrară principiilor educaţiei centrate pe student, stipulată prin legea educaţiei, limitând accesul tinerilor din zonele mai sărace ale ţării la învățământul superior şi contribuind astfel la creșterea abandonului universitar la nivelul studiilor de licenţă”, se precizează în comunicatul de presă.

(Liliana Bujdei)