Rodica Nagy, directorul CSUD al USV: Dimensiunea recunoaşterii internaţionale reprezintă un obiectiv fundamental al celor două şcoli doctorale din USV

Directorul Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, prof.univ.dr. Rodica Nagy, a declarat, luni, la deschiderea anului universitar că studiile doctorale reprezintă o “componentă academică” dezvoltată constant prin efortul tuturor cadrelor didactice şi al studenţilor din cadrul instituţiei sucevene.

Nagy a spus că la Universitatea suceveană funcţionează două şcoli doctorale interdisciplinare şi anume Şcoala Doctorală de Ştiinţe aplicate şi Inginereşti, ce cuprinde nouă domenii, respectiv Geografie, Calculatoare, Tehnologia Informaţiei, Inginerie Electrică, Inginerie electronică şi telecomunicaţii, Ingineria materialelor,  Inginerie industrială, Inginerie mecanică, Ingineria produselor alimentare şi silvicultură, precum şi Şcoala Doctorală de Ştiinţe Socio-umane. cu şase domenii, Administrarea Afacerilor, Contabilitate, Economie, Filologie, Filosofie şi Istorie.

Ea a spus că lucrările de doctorat sunt coordonate de 44 de conducători, îndrumători ştiinţifici, dintre care 32 sunt cadre didactice titulare ale USV.

Directorul CSUD Suceava a mai spus că, în anul precedent, în urma susţinerii concursului de abilitare, alte patru cadre didactice ale USV au dreptul de a coordona teze de doctorat, respectiv conf.univ.dr.Ovidiu Morar pentru domeniul Filologie, conf.univ.dr. Bogdan Popoveniuc pentru  domeniul Filosofie, conf. univ.dr. Gianina Laura Bouriaud pentru domeniul Silvicultură şi conf.univ.dr.ing. Mircea Adrian Oroian pentru domeniul Ingineria produselor alimentare.

usv-deschidere-an-1

Ea a mai spus că alţi doi profesori universitari suceveni, Sonia Amariei şi Gheorghe Gutt, care aveau abilitare pentru domeniul Ingineria materialelor, au obţinut abilitare şi în domeniul Ingineria Produselor Alimentare, astfel putându-se crea un nou domeniul de doctorat, respectiv domeniul Ingineria Produselor Alimentare.

“În conformitate cu standardele de evoluţie în cariera academică din Universitatea suceveană, alte cadre didactice au fost încurajate să susţină concursuri de abilitare, de exemplu, a susţinut acest concurs domnul Marcel Mândrescu pentru domeniul Geografie şi se aşteaptă validarea dosarului, alte procese de abilitare sunt în curs”, a explicat Nagy.

Profesorul universitar sucevean a subliniat că recunoaşterea Şcolilor Doctorale din Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava se realizează naţional şi prin faptul că sunt primite numeroase solicitări din partea altor universităţi româneşti pentru organizarea examenului de abilitare.

“Deja Universitatea din Galaţi a trimis pentru acest concurs trei dosare, concursul s-a susţinut şi confirmarea a fost dată deja de Minister pentru  domeniul Filosofie, există asemenea solicitări şi pentru alte domenii de la Universitatea Politehnică din Bucureşti, de la Universitatea din Oradea şi din alte universităţi”, a menţionat Nagy.

Directorul CSUD Suceava a spus că, la 1 ianuarie 2016,  erau înmatriculaţi 208 doctoranzi, din care 42 în regim bugetat, iar în urma admiterii organizate în septembrie 2016 s-au înmatriculat 33 de doctoranzi în regim bugetat, dintre care 16 cu bursă, şi 22 de doctoranzi cu taxă.

Totodată, alţi trei doctoranzi din Republica Moldova şi unul din Ucraina vor studia la USV din acest an universitar.

Nagy a precizat că doctoranzi ai USV au fost mplicaţi în două proiecte realizate în parteneriat cu alte universităţi din ţară, Excelentia la care au participat 21 de doctoranzi şi EuroDoc- 20 de doctoranzi, care au avut burse pe durata a cinci luni de zile.

“O instituţie organizatoare de doctorat, cum este şi Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava, se defineşte şi prin capacitatea de a valorifica permanent resursele cercetării internaţionale pe de o parte şi pe de altă parte prin validarea rezultatelor proprii prin sincronie şi în confruntare permanentă cu rezultatele sau cu ceea ce se întâmplă în peisajul global al ştiinţelor. De aceea, dimensiunea recunoaşterii internaţionale reprezintă un obiectiv fundamental al celor două şcoli doctorale din Universitatea noastră, iar o expresie a acestei corelări cu fenomenul global o reprezintă, printre altele, doctoratul în co-tutelă”, a spus Nagy adăugând că, în anul universitar 2015-2016, .s-au susţinut trei lucrări doctorale, realizate în co-tutelă cu universităţi din Spania şi  Franţa.

Directorul CSUD a menţionat că, începând din luna ianuarie 2016 şi până în prezent,

s-au susţinut public 21 de teze de doctorat, iar pentru alte 29 de lucrări doctorale a venit deja  confirmarea din partea MENCŞ.

Ea a mai spus că în sfera a colaborării internaţionale s-a înscris şi cooptarea specialiştilor din străinătate în comisiile de susţinere publică a tezelor de doctorat, recent, fiind înregistrată o astfel de colaborare cu o universitate din Viena.

„În ciuda unui interes destul de derutant faţă de acest segment de pregătire de doctorat din partea opiniei publice, din partea societăţii româneşti, în general, apreciem că în universitatea noastră cercetarea doctorală se caracterizează prin seriozitate, prin responsabilitate şi prin respect faţă de principiile oricărui demers ştiinţific”, a subliniat directorul CSUD Suceava. (Liliana Bujdei)