Şcoala Gimnazială Moldova Suliţa inclusă în programul-pilot al Guvernului. Elevii vor beneficia de o masă caldă sau pachet alimentar în limita a 7 lei

Un număr de 273 de elevi suceveni din Şcoala Gimnazială Moldova Suliţa vor beneficia de o masă caldă sau de un pachet alimentar pe parcursul anului şcolar 2016-2017, în perioada desfăşurării cursurilor.

scoala-moldova-sulita

Guvernul României a aprobat, miercuri, printr-o ordonanţă de urgenţă un program- pilot, care are ca scop prevenirea şi combaterea abandonului şcolar, iar în cadrul acestui program elevii și preșcolarii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat vor beneficia de o masă caldă sau de un pachet alimentar în perioada desfășurării activității didactice, în anul școlar 2016-2017.

 “Masa caldă sau pachetul alimentar vor fi asigurate pentru elevii și preșcolarii care participă la activitățile didactice în cele 50 de unități școlare, în limita a 7 lei pe zi pentru fiecare beneficiar și va înlocui programele „Laptele și cornul“ și „Fructe în școli“”, se precizează într-un comunicat de presă al MENCŞ. 

Sursa citată menţionează că suma necesară implementării acestui program-pilot este de 34,674 milioane lei, iar finanțarea va fi asigurată de la bugetul de stat.

“Autoritățile locale care implementează programul au posibilitatea să suplimenteze finanțarea din venituri proprii ale bugetelor locale. Autoritățile locale care nu sunt incluse în program pot stabili aplicarea lui în școli sau grădinițe în condițiile asigurării finanțării din venituri proprii.Produsele alimentare distribuite elevilor și preșcolarilor vor respecta cerințele de conformitate prevăzute în regulamentele europene. Direcțiile județene de sănătate publică, respectiv cea a municipiului București vor verifica respectarea normelor și condițiilor igienico-sanitare și a alimentației sănătoase în distribuția alimentelor. De asemenea, la cererea scrisă a părinților, din considerente de natură medicală, culturală sau religioasă, pachetele alimentare și masa caldă pot fi înlocuite cu produse alimentare adecvate situației elevilor și preșcolarilor”, se arată în comunicatul de presă.

Conform MENCŞ, procedura de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a pachetelor alimentare sau mesei calde se organizează la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, iar la închiderea programului-pilot, la sfârşitul anului școlar 2016-2017, MENCŞ va face o analiză a acestui program şi pe baza rezultatelor obținute și interpretate lunar pe parcursul derulării proiectului, se va decide, printr-o hotărâre de Guvern, oportunitatea extinderii acestui program la nivel național, precum și a modalității de implementare.

De precizat este că în acest program-pilot au fost selectate 50 de unități de învățământ preuniversitar cu “grade de complexitate și particularități educaționale diferite”, iar în lista acestor unităţi figurează şi Şcoala Gimnazială Moldova Suliţa din judeţul Suceava, unde sunt înscrişi în acest an şcolar un număr de 273 de elevi.

“O primă categorie din unitățile selectate include școli și grădinițe situate în medii geografice izolate sau greu accesibile – deltă, munte, câmpie (zonă depopulată/zonă greu accesibilă din cauza condițiilor naturale), în medii sociale defavorizate (comunități cu grad mare de vulnerabilitate – populație romă, copii cu părinți plecați la muncă în străinătate și supuși unor forme de abandon parental, copii supuși unor forme de abuz parental prin muncă, abandonului școlii, cutume și mentalități restrictive, în defavoarea minorului) în medii economice sărace. În cea de-a doua categorie, cu rol de incluziune socială, sunt incluse liceele și colegiile pedagogice, unități de învățământ complexe, care reunesc elevi din toate ciclurile de învățământ: preșcolar, primar, gimnazial și liceal”, se mai precizează în comunicatul MENCŞ.

Ministerele Sănătăţii şi Educaţiei vor elabora normele de aplicare  în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă, care vor fi adoptate printr-o hotărâre de guvern.

(Liliana Bujdei)