Universitatea Suceava vrea să atragă la studii tineri din Uzbekistan, Ucraina şi Kazahstan și a prezentat oferta educațională la târguri din Tashkent, Kiev şi Astana

Universitatea Suceava își internaționalizează oferta educațională și a participat la târguri din Tashkent, Kiev şi Astana pentru a atrage absolvenți din Uzbekistan, Ucraina şi Kazahstan.

usv-targ-oferta-5

Potrivit unui comunicat al USV, campania de promovare a ofertei de studii la ciclurile licență, masterat şi doctorat a instituției de învățământ superior sucevene pentru cetățenii din statele non-UE a constituit una dintre acțiunile importante ale strategiei de internaționalizare a Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava.

Activitățile derulate şi participarea la târgurile internaționale din Tashkent, Kiev şi Astana au fost finanțate prin intermediul grantului „Promovarea și dezvoltarea dimensiunii internaționale a USV”.

„Provenind dintr-o regiune regiune vastă din perspectivă geografică şi ca număr de locuitori, dar cu un nivel tehnologic şi științific neadecvat încă așteptărilor societăților respective, mulți dintre absolvenții de liceu se orientează spre universităţi din străinătate pentru a urma studii de calitate şi a avea mai multe șanse în construirea unei cariere. În contextul în care statele Uniunii Europene înregistrează, de mai multe decenii, un declin demografic destul de accentuat, iar numărul absolvenților şi al specialiștilor în numeroase domenii de activitate este într-o continuă scădere, guvernele acestora au adoptat diverse programe şi strategii de atragere către studiile universitare a candidaților proveniți din afara comunității. Totodată, formarea unor specialiști competenți contribuie la formarea unor elite intelectuale care pot asigura progresul propriilor națiuni şi creșterea nivelului de prosperitate, pot deveni parteneri de dialog într-o lume globală caracterizată de micșorarea obstacolelor în calea circulației valorilor, capitalurilor, forţei de muncă, dar și de creșterea riscurilor şi amenințărilor la adresa securității națiunilor şi persoanelor”, se arată într-un comunicat al USV.usv-targ-oferta-4

Totodată, se menționează că în rândul statelor central şi est-europene, Polonia şi Cehia se evidențiază prin politicile de atragere la studii, prin acordarea unor facilități candidaților din afara Uniunii Europene, cum ar fi: studii fără taxă pentru cei care studiază în limba polonă sau cehă, locuri gratuite în cămine, existența unor fundații care pot susține finanțarea studenților străini care aleg programe cu predare în limba engleză, iar în aceste circumstanțe, nivelul de atractivitate a ofertei universităților românești (cu excepția celor de medicină) are de suferit de pe urma imposibilității oferirii unor granturi de studii pentru străinii care ar opta să studieze în limba româna, precum şi a absenței unor organizații care să sprijine financiar studenții străini.

„Oferta educațională diversificată a Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava a provocat interesul a sute de vizitatori ai celor trei târguri educaționale. Programele în domeniile inginerești, dar şi cele în domeniile economic şi umanist au atras atenția elevilor şi părinților acestora. Un punct forte al instituției sucevene l-a reprezentat oportunitatea de a urma toate cele trei cicluri de învățământ superior în săli şi laboratoare moderne, alături de profesori competenți, dar şi faptul că universitatea are un campus compact, sigur şi cu numeroase facilități pentru studiu, recreere, sport, activități artistice”, se menționează în comunicat.usv-targ-oferta-1

Universitatea Suceava arată că rezultatele concrete ale acestei campanii de promovare vor putea fi cuantificate în vara şi toamna anului viitor, când se va încheia sesiunea de admitere pentru anul universitar 2017-2018.

„Proiectul în domeniul internaționalizării universității sucevene se va finaliza în data de 15 decembrie 2016, însă acțiunile circumscrise Strategiei de internaționalizare a USV se vor derula în continuare, implicând un număr semnificativ de cadre didactice şi studenți suceveni şi străini”, se mai arată în comunicatul USV.(L.B.)usv-targ-oferta-2