ISJ Suceava: Față de anul școlar trecut, numărul de elevi din județ a scăzut cu 2010, cel al cadrelor didactice cu 89, iar 15 școli au fost desființate


Intră acum și în grupul de

Inspectorul şcolar general al judeţului Suceava, profesorul Gheorghe Lazăr, a prezentat, vineri, raportul privind activitatea desfăşurată de ISJ Suceava, unităţile conexe şi unităţile şcolare în primul semestru al acestui an şcolar arătând că ISJ a respectat cele şase direcţii majore de acţiune ce au fost stabilite prin documentele de prognoză anuală, fiind promovate şi realizate programe de acţiuni adecvate care să conducă la atingerea unui nivel cât mai bun al procedului educaţional din fiecare şcoală.

Lazăr a spus că în anul şcolar curent reţeaua şcolară a judeţului cuprinde 765 de unităţi, cu 15 mai puţine faţă de anul precedent, fiind desfiinţate 15 unităţi de învăţământ la solicitarea unităţilor administrativ-teritoriale, din cauza scăderii efectivelor de elevi.

El a mai spus că numărul claselor cu predare simultană a scăzut considerabil, astfel că, raportat la ultimii cinci ani, ponderea claselor de învăţământ primar cu predare simultană s-a diminuat cu 7 la sută, iar cea a claselor gimnaziale cu predare simultană cu 36,36 la sută.

Lazăr a precizat că numărul elevilor a scăzut de la 113 514 în anul şcolar 2015-2016, la 111 504 în anul şcolar curent, iar cel al cadrelor didactice a scăzut de la 7884  în cursul anului şcolar precedent, la 7795 în acest an şcolar.

Inspectorul şcolar general al ISJ Suceava a menţionat că în primul semestru al acestui an şcolar procentul de promovabilitate raportat la toate unităţile şcolare din judeţ este de 94,32 la sută.

(Liliana Bujdei)


Intră acum și în grupul de