Crucea Roșie Suceava a instruit tineri din șapte țări pe tematica drepturilor omului, promovarea şi protejarea acestora

Crucea Roşie Suceava oferă asistenţă persoanelor supuse vulnerabilităţii pe diverse planuri. Prin programele şi activităţile desfăşurate, Crucea Roşie Suceava încearcă să prevină sau să aline suferinţa sub toate formele, să protejeze sănătatea şi viaţa, să promoveze respectul faţă de demnitatea umană şi respectarea drepturilor omului.

Crucea Roşie Suceava, în activităţile întreprinse, se bazează pe implicarea activă a tinerilor prin acţiuni de voluntariat. Aceştia se regăsesc pe toate planurile, atât ca parteneri şi implementatori, cât şi ca beneficiari.

 

Începând cu luna februarie 2017, Crucea Roşie Suceava implementează Proiectul “I am HUMAN, I have RIGHTS!” finanţat prin Programul Erasmus+.

Proiectul a adus împreună 25 de lucrători de tineret din 7 ţări pentru a-şi dezvolta cunoştinţele legate de drepturile omului într-un mod inovativ, prin utilizarea educaţiei non-formale. Proiectul este coordonat de Crucea Roşie Suceava şi are ca parteneri 6 organizaţii non-guvernamentale din Italia, Croaţia, Danemarca, Lituania, Fosta Regublică Iugoslavă a Macedoniei şi Polonia.

“În contextul internaţional actual, promovarea şi protejarea drepturilor omului devine o activitate care necesită implicarea activă a tinerilor. Numărul mare de persoane care cad victimă traficului de fiinţe umane şi problematica refugiaţilor sunt o dovadă clară a schimbărilor internaţionale cu care trebuie să ţinem pasul şi cărora trebuie să ne adaptăm pentru a proteja drepturile fundamentale ale individului.” – Andrei Tailup, coordonator al proiectului.

Acest proiect a avut ca activitate principală un curs de pregătire a celor 25 de lucrători de tineret, curs care s-a desfăşurat pe parcursul a 8 zile în localitatea Gura Humorului. Tinerii participanţi, youth workeri, sunt implicaţi activ în comunităţile lor şi desfăşoară programe în cadrul ONG-urilor.

 

 

În cadrul acestui curs de pregătire,acestia au dobândit cunoştinţe legate de tematica drepturilor omului, promovarea şi protejarea acestora. Pe parcursul trainingului, participanţii au primit informaţii despre încălcări ale acestor drepturi în cazul traficului de fiinţe umane şi în problematica refugiaţilor. Pe lângă acumularea şi consolidarea unor cunoştinţe, participanţii s-au implicat în realizarea unui clip video motivaţional care va fi lansat la începutul lunii iulie şi pe care îl vor utiliza în promovarea drepturilor omului.

Mai mult, la sediul Crucii Roşii Suceava s-a desfăşurat o sesiune de lucru susţinută de subcomisar Ileana Iacob, ofiţer sociolog în cadrul IPJ Suceava, unde participanţii au aflat mai multe informaţii legate de specificul traficului de fiinţe umane şi situaţia naţională din România.

Proiectul “I am HUMAN, I have RIGHTS!” are ca obiectiv principal oferirea lucrătorilor de tineret a cunoştinţelor legate de drepturile omului în contextul internaţional actual şi dezvoltarea competenţelor în lucrul cu tinerii pe această temă. In acest fel ne dorim să tragem un semnal de alarmă asupra pericolului încălcării drepturilor omului în cazul persoanelor dizlocate de conflictele armate şi a victimelor traficului de fiinţe umane.

loading...