Fostul primar de Brodina, Vasile Melen, trimis în judecată de DNA Suceava pentru fraudarea fondurilor europene pentru proiecte derulate în Ulma și Brodina

DNA Suceava a anunțat, vineri, că l-a trimis în judecată pe fostul primar al comunei Brodina, Vasile Viorel Melen, fost administrator şi asociat al SC FORESTBROD SRL Brodina pentru fraudarea de fonduri europene.

 El este acuzat că în calitate de administrator al SC FORESTBROD SRL Brodina şi lider al Asocierii SC FORESTBROD SRL Brodina-SC SUCT SA Suceava, a prezentat, cu rea credinţă, la data de 15.03.2011, în etapa de licitaţie organizată de comuna Ulma, documente inexacte constând în Acordul de Asociere dintre SC FORESTBROD SRL, Brodina-SC SUCT SA Suceava din data de 14.03.2011, dovedit ca fiind un acord pur formal (scriptic) precum şi oferta tehnică, financiară şi documentele de calificare ale Asocierii SC FORESTBROD SRL-SC SUCT SA, în vederea îndeplinirii criteriilor de calificare, câştigării licitaţiei şi obţinerii contractului de lucrări, aferent unui contract de finanţare nerambursabilă încheiat la data de 11.06.2010, între Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltarea Rurală şi Pescuit (APDRP) şi comuna Ulma pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condiţiile Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală pentru Proiectul  integrat cu 3 acţiuni de investiţii, respectiv modernizare DC Nisipitu-Lupcina; înfiinţare şi dotare centru de asistenţă după programul şcolar tip after school în Ulma și modernizare cămin cultural Ulma şi păstrare tradiţii locale” în condiţiile în care SC FORESTBROD SRL nu ar fi întrunit singură, toate condiţiile de calificare pentru a i se atribui contractul de lucrări, fapta având ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene şi de la bugetul de stat, a sumei de 10.783.474,88 lei.

Procurorii anticorupție suceveni arată că Acordul de asociere din data de 14.03.2011 dintre SC FORESTBROD SRL şi SC SUCT SA nu a fost încheiat în scopul realizării lucrărilor, în condiţiile prevăzute în fişa de date a achiziţiei ci doar în scopul îndeplinirii criteriilor de calificare şi câştigării licitaţiei organizate de Primăria Ulma, de către SC FORESTBROD SRL., acordul şi oferta în ansamblul ei având un caracter pur formal, reprezentând documente inexacte din punct de vedere al realităţii datelor prezentate comisiei de licitaţie.

Totodată, Melen mai este acuzat că, în calitate de administrator al SC FORESTBROD SRL Brodina şi lider al Asocierii SC FORESTBROD SRL Brodina-SC SUCT SA Suceava, a prezentat, cu rea credinţă, la datele de 07.05.2012, în etapa de depunere a ofertelor la licitaţia organizată de comuna Brodina respectiv, 15.05.2012, în etapa de clarificări cerute în cadrul licitaţiei,  documente inexacte, iar în calitate de primar al comunei Brodina (funcţie ocupată între timp, începând cu 28.06.2012) şi reprezentant legal de proiect, a prezentat la CRPDRP Iaşi împreună cu dosarul depus la licitaţie şi documente false constând în listele de verificare a conflictului de interese şi incompatibilităţi de participare din 09.07.2012 şi 31.07.2012 în care a declarat în fals că la şi din momentul depunerii ofertelor, nu a fost acţionar/asociat/administrator la firmele participante la licitaţiei, în vederea îndeplinirii criteriilor de calificare, câştigării licitaţiei şi obţinerii de contracte de lucrări aferente unui contract de finanţare nerambursabilă încheiat la data de 11.06.2010, între Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltarea Rurală şi Pescuit (APDRP) şi comuna Brodina pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condiţiile Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală pentru Proiectul  integrat cu cinci acţiuni pentru dezvoltarea comunei Brodina, respectiv modernizare drumuri comunale şi pod peste pârâul Ciumârnariu, prima înfiinţare a sistemului centralizat de alimentare cu apă; reţele de canalizare şi staţie de epurare, centru de asistenţă după programul şcolar tip After School șiachiziţionarea unui sistem audio şi lumini pentru dotarea căminului cultural, în condiţiile în care SC FORESTBROD SRL nu ar fi întrunit singură, toate condiţiile de calificare pentru a i se atribui contractele de lucrări, fapta având ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene şi de la bugetul de stat, a sumei totale de 11.943.158,50 lei .

 

Acordul de asociere din data de 14.05.2012 dintre SC FORESTBROD SRL şi SC SUCT SA nu a fost încheiat nici în acest caz, în scopul realizării lucrărilor, în condiţiile prevăzute în fişa de date a achiziţiei ci doar în scopul îndeplinirii criteriilor de calificare şi câştigării licitaţiei organizate de Primăria Brodina, de către SC FORESTBROD SRL, acordul şi oferta în ansamblul ei având un caracter pur formal, reprezentând documente inexacte din punct de vedere al realităţii datelor prezentate comisiei de licitaţie, arată procurorii DNA Suceava.

Fostul primar este acuzat și de o infracțiune de de conflict de interese pentru că în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în calitate de primar al comunei Brodina a semnat un număr de 17 acte (contractele de lucrări încheiate între comuna Brodina şi SC FORESTBROD SRL Brodina), contractul de prestări servicii încheiat între comuna Brodina şi SC FORESTBROD SRL Brodina, acordurile cadru de servicii încheiate între comuna Brodina şi SC FORESTBROD SRL Brodina,  contractele de vânzare cumpărare având ca obiect suprafeţe de teren încheiate între comuna Brodina, reprezentat de primar Melen Vasile Viorel şi membrii familiei sale – soţia şi fiul precum şi SC FORESTBROD SRL Brodina, prin care s-au obţinut direct/indirect foloase patrimoniale în sumă totală de 136.646,55 lei, constând în contravaloarea preţului din contract a unor terenuri din comuna Brodina, în suprafaţă totală de 18.833 mp., pentru soţia sa, Melen Ana şi fiul său, Melen David şi foloase patrimoniale în sumă totală de 22.652.941,34 lei, pentru societatea SC FORESTBROD SRL Brodina cu care s-a aflat în raporturi de muncă în ultimii 5 ani, fiind angajat ca administrator, la data de 01.06.2004, prin contract individual de muncă nr. 17/01.06.2004 până la data de 29.06.2012, când au fost suspendate raporturile de muncă şi de la care a beneficiat de foloase, constând în: salariu, dividende, restituiri sume cu care inculpatul sprijinise societatea sub formă de aport.

DNA Suceava a trimis în judecată și persoana juridică SC FORESTBROD SRL Brodinapentru două infracţiuni de folosirea sau prezentarea, cu rea-credință de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele ei.

 

 

 

DNA Suceava a propus menținerea măsurilor asiguratorii dispuse în noiembrie 2015 asupra bunurilor mobile și imobile aparținând lui Melen și Forestbrod SRL până la concurenţa sumei de 13.640.414,78 lei fără TVA (din care 10.912.331.82 lei din bugetul FEADR administrat de Uniunea Europeană şi 2.728.082,96 lei de la bugetul de stat).

 

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Suceava.

 

 

loading...