40,8 la sută dintre candidaţii suceveni la Concursul de Titularizare au obţinut note între 7 şi 10 la proba scrisă, doar un candidat fiind notat cu 10

Procentul notelor între 7 şi 10, înainte de soluţionarea contestaţiilor, a fost de 40,8 la sută în judeţul Suceava în urma desfăşurării probei scrise a Concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, doar un candidat sucevean fiind notat cu 10.

Potrivit MEN, din cei 628 de candidaţi înscrişi la acest concurs, 52 s-au retras din examen la proba scrisă, o lucrare a fost anulată la Centrele de examen din motive legate de nerespectare a metodologiei, iar lucrările unui număr de 575 de candidaţi au fost transmise Centrelor de evaluare.

Astfel, în urma evaluării lucrărilor, înainte de soluţionarea contestaţiilor, în judeţul Suceava 142 de candidaţi au obţinut note între 1 şi 4,99, alţi 204 candidaţi au obţinut note între 5 şi 6,99, iar 227 de candidaţi au luat note între 7 şi 9,99, un singur candidat fiind notat cu 10.

Depunerea contestaţiilor este prevăzută pentru zilele de 18 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 19 iulie, până la ora 15:00, iar rezultatele finale se afişează la sediul ISJ Suceava şi pe site-ul dedicat în data de 25 iulie.

Repartizarea candidaţilor pentru angajare pe perioadă nedeterminată se realizează în şedinţe publice organizate de inspectoratele şcolare în data de 26 iulie.

De menţionat este că pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului, în timp ce pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.

(Liliana Bujdei)

loading...