Sucevenii vor putea să propună persoane care să obțină titlul de Cetățean de Onoare al Județului Suceava, cea mai înaltă distincție conferită de Consiliul Județean Suceava

Sucevenii vor putea iniția propuneri pentru titlul de Cetățean de Onoare al Județului Suceava, potrivit proiectului de Regulament care este în dezbatere publică până în 25 ianuarie 2018.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a inițiat un proiect de Regulament pentru acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Județului Suceava, arătând că pe parcursul timpului, județul Suceava a dat țării numeroase personalități care au activat și au excelat în mai multe domenii, personalități care au făcut cinste și au promovat județul Suceava pe plan național și internațional.

El explică în expunerea de motive că, în semn de recunoștință și apreciere a meritelor celor care au avut o contribuție importantă la dezvoltarea și creșterea prestigiului județului Suceava, la nivel național și internațional, a persoanelor care au contribuit la realizarea unor obiective de interes public sau la îmbunătățirea vieții locuitorilor județului, a celor care au dat dovadă de acte de curaj, devotament în folosul comunității, foști deținuți politici, veterani de război sau militari , Consiliul Județean Suceava poate acorda cea mai înaltă distincție, respectiv titlul de „Cetățean de Onoare al Județului Suceava”.

Flutur menționează că acest titlu reprezintă o distincție onorifică și nu presupune acordarea de drepturi materiale , aceasta încununând o recunoaștere a unei cariere de excelență, a unor fapte, acte și performanțe notabile.

El subliniază că inițierea acestui proiect de hotărâre are la bază necesitatea adoptării unei hotărâri  prin  care  să  se aprobe  un  Regulament  referitor  la  acordarea  titlului  de „Cetățean de Onoare al Județului Suceava”.

Potrivit proiectului de Regulament, pot obține acest titlul persoanele care au o activitate remarcabilă în domeniul economic și de afaceri, gospodăresc, administrativ, social,comunitar, cultural  – educativ, sportiv, înalte personalități politice, științifice sau culturale care, prin activitatea lor socio­ profesională, au contribuit la realizarea unor legaturi  științifice, culturale sau economice și au creat o imagine deosebită județului Suceava și României, generalilor și ofițerilor Armatei Române care s-au distins prin fapte de arme, asigurând astfel siguranța națională și securitatea statului, unor sportivi născuți sau formați în județul Suceava, cu rezultate de excepție  în competițiile sportive naționale  și internaționale, dar și celor care au trecut în eternitate și care prin prestigioasa !or activitate au promovat imaginea judetului și a țării.

În același proiect de Regulament se menționează că propunerile  de  conferire  a  titlului  de  „Cetățean  de  Onoare al Județului Suceava” se fac de președintele  sau vicepreședinții Consiliului  Județean  Suceava, grupurile de consilieri județeni, comisiile de specialitate.

Tototodată, propunerile pot fi făcute de unul sau mai mulți cetățeni cu drept de vot, dacă propunerea este susținută prin semnături de cel putin 5% din populația cu drept de vot a județului Suceava, dar și de  persoanele juridice care desfășoară activități în domeniul în care s-a afirmat cel propus.

Titlul   de  „Cetățean de Onoare al Județului Suceava”,  conferă titularului diploma de „Cetățean de Onoare al Județului Suceava”, accesul gratuit la toate spectacolele și manifestările științifice, cultural-artistice și sportive de pe raza județului Suceava la care Consiliul Județean Suceava are calitatea de organizator și poate beneficia, în condițiile legii, de susținere materială în caz de situații neprevăzute, cu aprobarea Consiliului Județean.

Persoanele care obțin acest titlu au îndatorirea să participe la sesiunile solemne ale Consiliului Județean Suceava când sunt invitați, să accepte prezența la unele acțiuni care vizează interesele fundamentale ale comunitatii și sprijinirea soluționării unor probleme care țin de propria competență și capacitate profesională,  afirmarea, direct sau în scris,  a unor idei și inițiative de natură să contribuie la adoptarea unor măsuri în planul dezvoltării durabile a județului, dar și promovarea imaginii județului Suceava în contextul unor activități la care participă în țară sau străinătate, inclusiv în calitate de „Cetățean de Onoare al Județului Suceava”.

Proiectul de Regulament prevede și posibiltatea retragerii acestui titlu când persoana respectivă a adus prejudicii imaginii județului sau locuitorilor județului Suceava sau țării

 

loading...