SANITAS Suceava începe acţiunile de protest și strânge semnături pentru declanșarea grevei generale: Legea salarizării a adus dezamăgiri pentru toate categoriile profesionale, scindări în interiorul echipei de îngrijire şi disensiuni între personalul medico-sanitar şi personalul TESA

Uniunea Sindicală Judeţeană SANITAS Suceava, organizaţie cu peste 1800 de membri în unităţile sanitare şi de asistenţă medico-socială din judeţ, a demarat acţiunea de strângere de semnături în vederea declanşării unei greve generale în sistemul sanitar, anunță președintele USJ SANITAS Suceava, Romică Bălan.

Potrivit acestuia, în paralel, în perioada imediat următoare Sanitas Suceava va participa cu delegaţi la acţiunile de protest organizate la nivel naţional, conform calendarului stabilit în şedinţa extraordinară a Consiliului Naţional al Federaţiei Sanitas din România, din 12 martie a.c.

Astfel, în zilele de 20, 22, 27 şi 29 martie vor fi pichetate Ministerul Muncii, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Sănătăţii urmând ca, în a doua jumatate a lunii aprilie, să aibă loc un miting de protest în capitală.

„Cele mai mari nemulţumiri ale sindicaliştilor Sanitas sunt legate de neonorarea de către actualul guvern a promisiunilor referitoare la creşterea reală şi echitabilă a veniturilor personalului din sănătate şi asistenţă socială precum şi de caracterul discriminatoriu al legii salarizării, la care se adaugă prelungirea nejustificată a perioadei de negociere şi semnare a unui nou Contract colectiv de muncă pentru sectoarele “Sănătate” şi “Asistenţă socială””, se arată într-un comunicat de presă.

SANITAS Suceava notează că Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi legislaţia conexă ulterioară precum şi Regulamentul de sporuri pentru sistemul sanitar – deşi s-au dorit a fi cele care vor aduce echilibrul şi normalitatea în veniturile angajaţilor din sănătate au condus, în fapt, la dezamăgiri pentru toate categoriile profesionale, la scindări în interiorul echipei de îngrijire şi disensiuni între personalul medico-sanitar şi personalul TESA.

„Creşterile salariale de la 1 martie 2018 doar pentru medici şi asistente medicale – nu şi pentru TESA, farmacisti, biologi, psihologi, moaşe, tehnicieni, infirmiere, etc – au un efect nedorit şi deloc luat în seama de legiuitori asupra mecanismelelor de funcţionare a sistemului sanitar, cu efecte imprevizibile asupra calităţii muncii. De asemenea, plafonarea la 30% a cuantumului sporurilor pe ordonatorul principal de credite – în condiţiile în care în acest procent sunt incluse şi sporul de continuitate, gărzile medicilor, indemnizaţiile de hrană şi de vacanţă – vor duce la o scădere considerabilă a sumelor nete acordate pentru condiţiile de muncă periculoase şi vătămătoare şi, în consecinţă, a veniturilor salariaţilor care nu beneficiază de mărirea de salariu de la 1 martie”,  susțin sindicaliștii.

Lipsa unui contract colectiv de muncă la nivel de sector de activitate şi tergiversările de aproape un an ale guvernanţilor privind negocierea şi finalizarea acestuia crează suspiciuni, instabilitate şi sentimentul de nesiguranţa locului de muncă în rândul salariaţilor, se mai arată în comunicat.

„Protestele Federaţiei Sanitas sunt consecinţa refuzului categoric al decidenţilor guvernamentali de a răspunde la solicitările, intervenţiile şi soluţiile prezentate de organizaţiile sindicale din sănătate precum şi lipsei de voinţă politică în identificarea soluţiilor pentru ieşirea din această criză majoră în care se află sistemul de sănătate din România”, se menționează în document.

 

SANITAS Suceava prezintă și revendicările FEDERAŢIEI SANITAS DIN ROMANIA

 

  1. Acordarea creşterilor salariale de la 1 martie 2018 pentru TOT personalul din sănătate şi asistenţă socială;

  2. Renunţarea la plafonarea sporurilor la 30% la nivelul ordonatorului principal de credite;

  3. Adoptarea Regulamentului de sporuri fără Anexa 10;

  4. Negocierea şi încheierea Contractului colectiv de muncă la nivelul sectoarelor de activitate “Sănătate” şi “Asistenţă socială”;

  5. Recuperarea pierderilor de venituri cauzate de aplicarea noilor reglementări salariale de la 1 ianuarie 2018 prin transferul contribuţiilor sociale în totalitate în sarcina angajatului.(N.B.)

loading...