30 de cadre didactice au absentat la proba scrisă a Examenului de Definitivare în Învăţământ, iar alte 20 s-au retras din examen în județul Suceava

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, inspectorul şcolar Cezar Anuţei, a declarat, miercuri, că la proba scrisă a Examenului de Definitivare în Învăţământ 30 de candidaţi au absentat, 20 de candidaţi s-au retras din examen, iar 319 dintre participanţii la probă au predat tezele.

El a spus că din totalul celor 385 de candidaţi înscrişi pentru Examenul naţional de definitivare în învăţământ, 369 aveau dosare validate pentru susţinerea probei scrise la 38 de discipline.

Potrivit Calendarului de organizare şi desfăşurare a Examenului naţional de definitivare în învăţământ, pe 24 iulie se afişează rezultatele la proba scrisă, pe 24 şi 25 iulie se înregistrează contestaţiile, între 25 şi 26 iulie are loc soluţionarea contestaţiilor, pe 27 iulie se afişează rezultatele finale, iar în perioada 30 iulie-3 august 2018 este prevăzută transmiterea la MEN a tabelelor nominale cu candidaţii admişi şi validarea rezultatelor examenului printr-un ordin al ministrului Educaţiei Naţionale.

De menţionat este că la proba scrisă au fost admişi candidaţii care au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine”, media aritmetică a notelor obținute la cele 2 inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70 la sută în calculul mediei finale, care trebuie să fie cel puțin 8 pentru promovarea examenului.

În urma promovării acestui examen naţional, cadrele didactice dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, iar prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant şi poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice, mai precizează MEN.

(Liliana Bujdei)

loading...