Grădinița „Dumbrava Minunată” din centrul Sucevei va fi extinsă și modernizată cu fonduri europene

Consiliul Local Suceava urmează să dezbată în ședința de joi, 20 decembrie a.c., un proiect de hotărâre cu privire la extinderea și modernizarea Grădiniței „Dumbrava Minunată” din centrul orașului.

Pentru aprobarea proiectului „Unitate de învățământ pentru preșcolari în zona centrală a municipiului Suceava”, Primăria pregătește documentația suport pentru obținerea finanțării nerambursabile din partea Uniunii Europene.

Astfel, obiectivul principal al proiectului este creșterea calității infrastructurii educaționale în vederea asigurării accesului sporit la educație.

„Obiectivul principal al proiectului este atins prin extinderea și remodelarea grădiniței existente, pentru a se obține o clădire de învățământ modernă, care să respecte cerințele actuale pentru această funcțiune. De asemenea, se dorește extinderea grădiniței la trei grupe dimensionate conform normelor și amenajarea spațiilor exterioare de pe parcelă, care în prezent sunt în stare de degradare”, au arătat inițiatorii proiectului, primarul Ion Lungu și viceprimarul Lucian Harșovschi.

După execuția proiectului, clădirea va avea un regim de înălțime SP+P+1E, fiind dimensionată pentru un număr de 60 de copii în 3 grupe.

Valoarea totală a proiectului este de 3.710.905,13 lei, iar contribuția municipiului Suceava este de 42.992,59 lei, ceea ce reprezintă 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului și 1.561.275,88 lei – contribuția la cheltuielile neeligibile ale proiectului.

(M.T.)