Medicii suceveni sunt aşteptaţi să ridice noile formulare de prescripţie medicală pentru pensionarii cu venituri mici


Intră acum și în grupul de

CAS Suceava a anunţat vineri printr-un comunicat de presă că începând cu 1 martie a.c., pensionarii care realizează venituri numai din pensii de până la 600 lei pe lună, vor beneficia de medicamentele cuprinse în sublista B la un procent de compensare de 90% din preţul de referinţă (procentul de compensare crescând de la 50% din preţul de referinţă). Potrivit comunicatului, pentru a beneficia de această prevedere legislativă, pensionarii care realizează venituri numai din pensii de până la 600 lei pe lună trebuie să prezinte medicului de familie ultimul talon de pensie, actul de identitate, precum şi o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că realizează venituri numai din pensii de până la 600 lei/lună, iar medicul va consemna în fişa medicală a pensionarului / în registrul de consultaţii numărul talonului şi cuantumul pensiei şi va anexa la fişa medicală declaraţia dată pe propria răspundere de către pensionari.

„Pentru derularea Programului social al Guvernului, pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 600 lei pe lună, medicul de familie prescrie inclusiv medicamente ca o consecinţă a actului medical prestat de alţi medici aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pe baza scrisorii medicale.
Procentul de compensare al medicamentelor din sublista B este de 90% din preţul de referinţă, din care 50% se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi 40% din transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii, pentru reţetele a căror contravaloare la nivelul preţului de referinţă pe prescripţie este de până la 300 de lei/lună şi de care beneficiază pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 600 de lei pe lună”, se menţionează în comunicat.

„Pentru aplicarea acestor prevederi legislative au fost tipărite de către Imprimeria Naţională noile formulare de prescripţie medicală care vor fi distribuite medicilor de familie pe data de 01 martie a.c., între orele 11-15, cu posibilitatea prelungirii programului, la sediul CAS Suceava, astfel încât, de la începutul lunii martie, medicii să folosească noile formulare pentru prescrierea medicamentelor pensionarilor cu venituri din pensii de cel mult 600 lei/lună. Pentru celelalte categorii de asiguraţi, medicii pot utiliza vechile formulare tipizate, valabile până pe 30.06.2009.
Prin aplicarea acestor prevederi se instituie o măsură de protecţie socială asupra unei largi categorii de persoane, pensionate, cu pensii de până la 600 lei, care în felul acesta, vor avea un acces sporit la medicamentele prescrise de medicul curant”, precizează purtătorul de cuvânt al CAS Suceava, Anda Sălăgean.


Intră acum și în grupul de