CAS Suceava a eliberat în primul trimestru al acestui an 970 de adeverinţe de înlocuire a cardului naţional şi peste 3000 de documente care atestă calitatea de asigurat pentru cei care nu au primit cardul naţional

Preşedintele director general al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, medicul Claudiu Cobuz, a informat, miercuri, într-un comunicat de presă, că în primul trimestru al acestui an, instituţia a eliberat 970 de adeverinţe de înlocuire a cardului naţional şi 3087 de documente care atestă calitatea de asigurat pentru cei care nu au primit cardul naţional, precum şi 810 adeverinţe înlocuitoare pentru asiguraţii care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, acest card.

Cobuz a spus că din cele peste 420.000 de carduri naţionale de asigurări de sănătate tipărite pentru persoanele asigurate din judeţul Suceava, până la sfârşitul trimestrului I al anului 2019 au fost returnate CAS Suceava de către operatorul de servicii poştale 24.077 de carduri naţionale, care nu au putut fi înmânate beneficiarilor.

El a spus că din aceste carduri naţionale returnate de operatorul poştal până la 31.03.2019, CAS Suceava  a distribuit 15.225 de carduri naţionale persoanelor asigurate care le-au solicitat.

Medicul sucevean a reamintit persoanelor asigurate, precum şi furnizorilor de servicii medicale şi medicamente că valabilitatea cardurilor naționale de sănătate a fost prelungită de la 5 la 7 ani.

Cobuz a explicat că în aceste condiţii asigurații pot folosi la toți furnizorii de servicii medicale aflați în relații contractuale cu o casă de asigurări de sănătate cardurile de sănătate încă doi ani după data înscrisă pe suprafața documentului, iar furnizorilor respectivi le vor fi decontate serviciile astfel prestate către asigurați.

“De exemplu, toate cardurile care au înscrisă data de expirare 31.01.2019 vor fi valabile până la 31.01.2021. Aceasta înseamnă că deținătorul de card nu are nevoie de adeverință sau de alte modalități de a dovedi calitatea de asigurat al sistemului asigurărilor sociale de sănătate”, a subliniat Cobuz adăugând că acest document este personal şi netransmisibil, unul din rolurile cardului naţional de sănătate fiind acela de a certifica faptul că serviciile medicale decontabile din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate au fost efectiv acordate asiguratului respectiv.

Preşedintele director general al CAS Suceava a precizat că persoanele asigurate care au pierdut sau deteriorat cardul naţional de asigurări de sănătate pot face dovada calităţii de asigurat, cu o adeverinţă emisă de CAS Suceava, având o valabilitate de 60 de zile, până la primirea cardului duplicat.

El a menţionat că eliberarea cardului duplicat, în caz de pierdere / furt / deteriorare / modificarea datelor personale (nume), se face în baza copiei după actul de identitate şi a cererii tip (care poate fi vizualizată şi pe site-ul CAS Suceava, în secţiunea Informaţii pentru asiguraţi – Formulare asiguraţi), iar contravaloarea producerii şi distribuirii cardului duplicat, în cuantum de 15,26 lei (inclusiv TVA), este suportată de asiguraţi şi se poate achita în contul CAS Suceava sau la casieria instituţiei.

Persoanele asigurate care refuză, în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă,  cardul naţional de asigurări de sănătate pot face dovada calităţii de asigurat cu o adeverinţă eliberată de CAS Suceava, cu o valabilitate de 3 luni.

Sursa citată mai arată că documentele necesare obţinerii acestei adeverinţe sunt: copie după actul de identitate şi o cerere tip (care poate fi vizualizată şi pe site-ul CAS Suceava www.cassv.ro, sectiunea Informaţii pentru asiguraţi – Formulare asiguraţi).

“Cardul naţional al persoanei asigurate care solicită o astfel de adeverinţă trebuie să fie depus la CAS Suceava”, a mai spus medicul Claudiu Cobuz.

(L.B.)