Mai multe locuri subvenționate și mai puţine cu taxă la Universitatea suceveană, în anul academic următor

În cadrul Târgului educaţional 2009, Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava îşi prezintă oferta educaţională pentru anul academic 2009-2010, acțiune ce va avea loc sâmbătă şi duminică, ca de fiecare dată în holul instituției academice. Fiecare facultate va avea un stand de prezentare a ofertei proprii, vizitatorii putând obţine şi informaţii sau consultaţii în legătură cu ce-i interesează. Ca şi anul trecut, Universitatea Suceava pune la dispoziţia candidaţilor circa 4.000 de locuri în total, la studii de licenţă, învăţământ de zi şi învăţământ la distanţă, cifră aprobată marţi de Senatul Universităţii. Per ansamblu, faţă de anul trecut, se observă o creştere a numărului de locuri subvenţionate, de la 878 la 928, şi o scădere la cele cu taxă: 1922 locuri anul acesta faţă de 2392 în anul precedent.

La fel ca în anul academic 2008-2009, cele mai multe locuri fără taxă, 163, se găsesc la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor. Urmează Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, care va scoate la concurs 150 de locuri fără taxă, Mecanică, Mecatronică şi Management, cu 132 de locuri de admitere subvenţionate de stat, Istorie şi Geografie şi Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, cu 120, respectiv 121 locuri subvenţionate. La Inginerie Alimentară sunt 86 locuri subvenţionate, iar la Educaţie Fizică şi Sport, Silvicultură şi Ştiinţe ale Educaţiei, câte 52 de locuri fără taxă. Zece din totalul locurilor bugetate sunt pentru candidaţii de etnie romă.

Cele mai multe locuri cu taxă, 700, au fost aprobate la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, urmată de Facultatea de Istorie-Geografie cu 400 locuri cu taxă. Învăţământul la Distanţă (ID) beneficiază anul acesta de 960 de locuri cu taxă, mai mult cu 185 faţă de anul trecut, iar pentru continuarea studiilor au fost alocate 295 de locuri cu taxă. Mai sunt 15 locuri pentru cei care vor să urmeze o a doua facultate.

Şi în anul academic următor sunt 580 locuri bugetate la cursurile de masterat, alte 1676 fiind prevăzute la cu taxă, cifră mai mare cu peste 100 ca în anul anterior. De asemenea, sunt 30 de locuri fără taxă şi 78 de locuri cu taxă la studiile de doctorat.

Şi candidaţii de origine română proveniţi din Republica Moldova, precum şi diaspora beneficiază de locuri în cadrul Universităţii sucevene. Astfel, candidaţii din Republica Moldova care au absolvit liceul în România vor beneficia de şase locuri cu bursă la studiile de licenţă, iar românii din diaspora au la dispoziţie 42 de locuri cu bursă şi cinci locuri fără bursă. Tot pentru ei, vor fi 15 locuri la studiile de masterat, dintre care şase fără bursă, iar la doctorat, pentru candidaţii de origine română din diaspora sunt 4 locuri cu bursă şi unul fără bursă.