Astăzi începe școala de vară a USV „Dezvoltare competențe antreprenoriale”

În perioada 22-28 iulie, la Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), se va desfășura, ca în fiecare an, Școala de vară intitulată „Dezvoltare competențe antreprenoriale”.

Obiectivul principal al școlii de vară în domeniul antreprenorialului este cel de dezvoltare a competențelor şi abilităților practice necesare studenților, masteranzilor și doctoranzilor, viitori specialiști în acest domeniu.

Școala de vară este un program intensiv de pregătire practică, care vine în completarea programelor similare desfăşurate de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava în domeniul antreprenoriatului: Erasmus for Young Antrepreneurs – BYE 8, Startup Europe University Network, proiectul Universitate antreprenorială, derulat în parteneriat cu JA România, în cadrul Societății Antreprenoriale Studențești prin Laboratorul de Incubare a Afacerilor din cadrul USV. Cursurile şi seminariile sunt susţinute de către specialişti practicieni de prestigiu la nivel naţional, cu vastă experienţă în domeniul antreprenoriatului, respectiv al start-up-urilor.

Programul va include module de cursuri de specialitate în domeniul antreprenoriatului, workshop-uri la care vor fi invitați să participe antreprenori de succes, vizite de lucru, excursii tematice în zona Bucovina, activităţi culturale şi de socializare. Activitățile aplicative vor avea loc la Cacica. Sunt vizați participanți de la facultățile membre ale Asociației Facultăților de Economie din România. Programul este variat: prelegeri si seminarii, lucrări practice, studiu individual, prezentarea unor portofolii de proiecte.

Organizatorul Școlii de vară intitulate „Dezvoltare competențe antreprenoriale” este Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică din cadrul USV, în parteneriat cu Asociația Facultăților de Economie din România (AFER), Societatea Antreprenorială Sudenţească, Laboratorul de Incubare a Afacerilor (INCUBAF), Clubul Antreprenorial Studenţesc (CASt) din cadrul USV, Junior Achievement (JA) Romania.

Deschiderea festivă a avut loc luni, 22 iulie, ora 10:00 în Sala Senatului, corpul A. Activitățile Școlii de vară se vor desfășura la Suceava, luni și marti, iar de miercuri până duminică, activitățile se vor muta la Cacica.

În prima zi vor fi dezbătute teme precum: Antreprenoriat în turism și activități recreative, Antreprenoriat în turism și patrimoniul imaterial, Antreprenoriat și industrii creative, Antreprenoriat și gastronomie, Antreprenoriat local și patrimoniul construit.

Se vor vizita, de asemenea, o serie de obiective turistice: Cetatea de Scaun Suceava, Muzeul Satului Bucovinean, Observatorul Astronomic, salina și Bazilica „Adormirea Maicii Domnului” din Cacica și altele.

Participanții sunt studenți și cadre didactice la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea de Vest Timișoara, Universitatea Petrol-Gaze, Ploiești, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iași, Universitatea Româno-Americană București, Sudbury University,  alături de specialiști de la OAR Filiala Nord Est, iaBucovina.com, Maranda, Din Drag de Bucovina, APT Bucovina, ADER Suceava, Simply Mind etc.

La final, studenţii vor elabora proiecte dezvoltate în echipe, care vor avea ca structură problematica dezbătută în cadrul cursurilor și seminariilor aplicative din cadrul programului școlii de vară.