„Investiţie în viitor”, la final

COMUNICAT DE PRESA

SC Promo Bucovina Image a derulat in perioada 1.02.2008-31.01.2009 proiectul „Investitie in viitor”, proiect finantat de Uniunea Europeana prin Programul PHARE CES 2005.

Obiectivul general al proiectului a urmarit facilitarea accesului SC Promo Bucovina Image SRL la serviciile de: instruire in domeniul managementului de proiecte (Project Cycle Management) si asistenta in realizarea de planuri de afaceri sustenabile, informare privind posibilitatea finantarii investitiilor si asistenta in realizarea de proiecte de investiti fapt ce constituie afirmarea şi valorificarea potenţialului de producţie şi de servicii al companiei, prin instruirea personalului sau cu funcţii de decizie şi/sau de execuţie şi facilitarea accesului acestora la servicii de consultanţă, pentru integrarea cu succes pe piata comuna a Uniunii Europeane.

Relevanta proiectului este determinata de cele 3 mari dimensiuni pe care le-a atins prin desfasurarea activitatilor sale:

– dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoaşterea şi gestionarea optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la rigorile determinate de globalizarea pieţelor şi recenta integrare a României în Uniunea Europeană; – îmbunătăţirea performanţelor economice şi tehnice ale întreprinderilor, prin creşterea gradului de pregătire a personalului acestora şi utilizarea serviciilor specializate de instruire şi consultanţă; – promovarea investiţiilor în producţie şi servicii prin creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare, inclusiv din fondurile structurale.

Printre activitatile proiectului, enumeram: sesiuni de curs avand tema Managementul Proiectului, sesiuni de coaching pentru dezvoltarea de proiecte inter-departamentale ale companiei, realizarea unui sistem electronic de gestionare a informatiei privind sursele de finantare, intocmirea de planuri de afaceri si realizarea proiectelor de investitii pentru SC Promo Bucovina Image SRL.

Persoana de contact:
Nelu Todireanu
0788811111