Proiect european pentru consilierii școlari din județul Suceava

În perioada septembrie 2019 – decembrie 2020 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava va derula proiectul ,,Building Inclusive and Democratic School Cultures” ,,Dezvoltarea unei culturi democratice și incluzive a școlii”, proiect finanțat prin Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene – Mecanismul Financiar 2014-2021 – Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor din România, o linie de finanțare accesată mai rar de instituțiile de învățământ preuniversitar din județul Succeava, cu un impact direct asupra dezvoltării competenţelor profesionale ale experţilor în educaţie (inspectori şcolari, formatori de profesori, consilieri).

Informații suplimentare despre program se găsesc pe site-ul: http://www.eea4edu.ro/

Proiectul cu finanțare europeană își propune dezvoltarea competențelor profesionale ale consilierilor școlari care își defășoară activitatea în unitățile de învățământ din județul Suceava, valoarea lui fiind de 24.435 euro, finanțare nerambursabilă.

Proiectul își propune mai multe activități pentru realizarea obiectivelor stabilite: două activități de mobilitate în Islanda, ateliere de lucru cu consilierii școlari din județ, organizarea unui festival al educației, activități cu elevii, profesorii și părinții, realizarea unui curs de formare și a unui suport de curs de formare, activități de diseminare a rezultatelor.

La activitățile de formare din Islanda vor participa 9 consilieri școlari. Aceștia vor participa la unul dintre cursurile  de formare propuse: ,,Inclusion and diversity  – opportunity for a inclusive Society”   organizat de Jafnréttishús Equality Center, Hofnanfiordur sau ,,Reaching, teaching and keeping our learners: Methods and approaches to reach and increase retention of disadvantaged learners” organizat de InterCultural Borganes.

Echipa de proiect va elabora criteriile de selecție, selecția participanților, pregătirea mobilității și organizarea tuturor activităților propuse în proiect.

Cursurile de formare sunt cu accent pe incluziune și drepturile omului. Experiența acumulată se va materializa în conceperea unor suporturi de curs, în susținerea unor sesiuni de formare cu ceilalți consilieri școlari, care la rândul lor vor organiza ateliere de lucru cu  profesori, cu elevi și părinții acestora.

De activitățile proiectului din România vor beneficia toți cei 57 de consilieri din județul Suceava. Aceștia se vor dezvolta profesional intrând în contact cu practici inovatoare în educație, fapt ce va duce la creșterea calității serviciilor de consiliere și asistență psihopedagogică în contextul unui mediu socioeducațional dinamic.

Necesitatea derulării unui astfel de proiect vine în contextul în care nevoia de servicii de calitate în domeniul consilierii școlare este foarte mare, iar lipsa unui consilier școlar în multe dintre școlile și grădinițele din județul Suceava este resimțită acut.

O activitate foarte interesantă prevăzută în cadrul acestui proiect dezvoltat de CJRAE Suceava constă în organizarea unui festival al educației pentru democrație, în care se vor proiecta într-un spațiu public materiale video, care să ilustreze impactul activităților derulate de către experții în consiliere asupra mediului școlar și asupra comunității.

Prin dezvoltarea acestui proiect toți cei implicați, profesori, elevi și părinți să contribuie la creșterea calității educației în școlile din județul Suceava.

Prof. consilier școlar Maria Adriana Nichitean- Manager proiect ,,Building Inclusive and Democratic School Cultures”