În perioadă de criză, DGASPC scoate la concurs 25 de posturi de asistenţi maternali

La solicitarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, Consiliul Judeţean Suceava a aprobat deblocarea unui număr de 25 de posturi vacante de asistenţi maternali profesionişti atestaţi pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0-2 ani şi preluare în regim de urgenţă, după ce din anul 2005 nu s-a mai organizat nici un curs de formare profesională pentru asistenţii maternali profesionişti, iar numărul a acestora a scăzut în urma pensionărilor, demisiilor şi retragerilor de atestat de la 598 în anul 2005, până la 492 în aprilie 2009.

„Având în vedere grupul ţintă de beneficiari pentru care urmează să fie calificaţi şi atestaţi viitorii asistenţi maternali profesionişti, aceştia au fost selectaţi cu prioritate din zone urbane şi limitrof urbane în care accesul la serviciile medicale şi sociale se face uşor. Un alt criteriu de selecţie a fost cel al răspândirii teritoriale astfel încât în situaţii de urgenţă, copilul să fie rapid plasat cât mai aproape de familia naturală şi domiciliul său, având în vedere faptul că, în unele cazuri, măsura de protecţie în regim de urgenţă care a dus la plasamentul copilului la un asistent maternal profesionist are un caracter temporar”, precizează purtătorul de cuvânt al DGASPC Suceava, Nicoleta Lenţa.

Aceasta menţionează că majoritatea cererilor de atestare ca asistent maternal profesionist au fost primite de la persoane cu domiciliul în zone cu densitate mare de asistenţi maternali deoarece acolo, această meserie este foarte cunoscută.

Condiţiile de atestare ca asistent maternal profesionist sunt reglementate de HG nr. 679/2003. Pentru a deveni asistent social, o persoană trebuie să îndeplinească obligatoriu, cel puţin la nivel teoretic, anumite condiţii. În primul rând, trebuie să aibă capacitate deplină de exerciţiu, iar prin comportamentul în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic să prezinte garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care îi revin unui părinte. Un asistent maternal trebuie să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă. De asemenea, toţi cei care solicită să ia în plasament copii trebuie să fi absolvit cursurile de formare profesională organizate de serviciul public specializat în protecţia copilului. Persoanele condamnate printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru comiterea unei infracţiuni, părinţii care au fost decăzuţi din drepturi şi cei ai căror copii au fost declaraţi abandonaţi, dar şi persoanele care suferă de boli cronice transmisibile nu pot deveni asistenţi maternali. De asemenea, cel care desfăşoară o activitate salarizată poate deveni asistent maternal profesionist numai cu condiţia încetării contractului individual de muncă în baza căruia îşi desfăşoară activitatea. DGASPC are obligaţia de a realiza o evaluare strictă a elementelor sociale, psihologice şi medicale ale capacităţii viitorului asistent social.

Meseria de asistent maternal presupune însă, înainte de toate, o responsabilitate imensă şi continuă.