Elevii suceveni cu rezultate remarcabile vor primi premii în bani. Consiliul Local Suceava va aproba 30 de premii cuprinse între 1500 și 3000 de lei pentru olimpicii naționali suceveni și 66 de premii între 200 și 500 de lei pentru elevi cu rezultate bune la învățătură. Vezi listele cu premianți

Consiliul Local Suceava va aproba în ședința din 19 septembrie listele cu premianții suceveni care vor fi recompensați cu premii în bani.

Primarul Sucevei, Ion Lungu, arată că, acționând în continuare pe linia creșterii gradului de implicare al Municipiului Suceava în domeniul educației, și implicit în procesul de formare a unei resurse umane de calitate la nivel local, este necesară stimularea elevilor cu rezultate deosebite la învățătură și rezultate remarcabile la faza națională a Olimpiadelor  școlare.

El a arătat că în conformitate cu prevederile Regulamentului privind acordarea de premii elevilor/ tinerilor/sportivilor  care  au  obținut  rezultate  deosebite  la învățătură,  la  faza  națională  a Olimpiadelor școlare, la Concursurile și Competițiile naționale,  s-a dispus constituirea unei Comisii de analiză.

Comisia de analiză a întocmit listele cu  elevii cu rezultate deosebite la învățătură în anul  școlar 2018-2019 și cea a elevilor și a profesorilor coordonatori care au obținut locurile I, II și III la faza națională a Olimpiadelor școlare.