IŞJ, cu ochii pe învăţământul particular

Învăţământul particular din judeţul Suceava a intrat în atenţia conducerii IŞJ Suceava, aceasta dorind să verifice baza legală de funcţionare a fiecărei unităţi în parte, dar şi dotările existente. „Începând de la grădiniţe şi terminând cu şcolile postliceale, toate aceste unităţi de învăţământ particular trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii ca şi şcolile din sistemul învăţământului de stat. Fiecare elev absolvent de şcoală particulară trebuie să aibă acelaşi nivel de informare ca şi cel de la stat, aceleaşi cunoştinţe”, a declarat adjunctul IŞJ Suceava, Virginel Iordache, marţi, în cadrul unei conferinţe de presă. Acesta a precizat că fiecare unitate şcolară a primit o notă cu o problematică amplă şi cu termen de realizare 5 iulie.

„Nu dorim să se creadă că băgăm beţe în roate şi dorim ca învăţământul particular să fie într-adevăr o alternativă la învăţământul de stat. Dorim ca nivelul cunoştinţelor elevilor de la învăţământul particular să fie compatibil cu cel al elevilor ce termină la stat”, a afirmat Virginel Iordache.

Prin adresa trimisă unităţilor de învăţământ particular din judeţul Suceava, IŞJ a cerut să se precizeze stadiul privind acreditarea, a autorizaţiilor de funcţionare, situaţia nominală a fiecărui elev înscris pe ani de studii, specializare şi situaţia şcolară. „Dorim să avem o evaluare strictă a fiecărui elev înscris la învăţământul particular. O parte din elevii înscrişi în învăţământul de stat migrează către particular şi se înregistrează cu abandon şcolar dar, de fapt urmează o altă formă de învăţământ,” a explicat adjunctul IŞJ Suceava, adăugând că prin notă se mai solicită şi situaţia încadrării personalului didactic, formele de perfecţionare a acestora.

„Nu spunem că nu ar fi calificaţi, dar dorim ca şi aceşti profesori să fie incluşi în diferitele stagii de perfecţionare şi de formare pe care le realizăm. Ştim cu certitudine că şi în aceste şcoli avem elevi foarte buni, dovadă fiind rezultatele acestora le diferite olimpiade la care au participat”, a menţionat Virginel Iordache.

Acesta a adăugat că, după data de 5 iulie, când se aşteaptă primirea documentaţiilor, se va organiza o comisie ce va verifica datele înscrise.
„Se va merge până la desfiinţarea unităţii, dacă se crede că se poate face şcoală într-un birou de 12 mp”, a afirmat adjunctul IŞJ Suceava.

În judeţul Suceava învăţământ preşcolar se realizează în 9 unităţi particulare, primar în 3, gimnaziu în două şcoli, liceu în 6 unităţi, învăţământ postliceal în 6, iar şcoală de arte şi meserii într-o unitate particulară.

loading...