Clasa Liderilor pentru Bucovina, Şcoală de vară pentru tineri cu performanţe deosebite

Centrul Român pentru Educaţie Economică – CREE, prin Centrul de Resurse Suceava derulează în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava, în perioada 12-19 iulie, Programul Clasa Liderilor pentru Bucovina, ŞCOALĂ DE VARĂ pentru tineri cu performanţe deosebite. Proiectul este finanţat de Consiliul Judeţean Suceava din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005.

Potrivit directorului CREE, Laurenţa Hacman obiectivele programului sunt sprijinirea tinerilor cu rezultate deosebite, în scopul dobândirii unor cunoştinţe şi abilităţi de lider necesare promovării în domenii de organizare şi funcţionare a societăţii; dezvoltarea şi manifestarea liberă a personalităţii tinerilor, în vederea orientării propriei cariere către oportunităţile judeţului Suceava în domenii de organizare şi funcţionare a societăţii; implicarea instituţiilor şi organizaţiilor judeţene şi locale în educarea şi promovarea tinerilor pentru dobândirea de către aceştia a cunoştinţelor şi abilităţilor de lider.

Laurenţa Hacman precizează că beneficiari ai proiectului sunt 30 de tineri din judeţul Suceava, cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, selectaţi după criterii de performanţă precum şi interesul acestora pentru domeniile fundamentale de organizare şi funcţionare a societăţii -politică, guvernare şi autorităţi publice, economie, mediu de afaceri şi antreprenoriat, relaţii publice, comunicare şi mass-media.

Pe parcursul unei săptămâni aceşti tineri vor fi implicaţi în activităţi de pregătire generală, de specialitate şi practică în domeniile menţionate, coordonaţi de profesori îndrumători.

Sesiunile teoretice vor avea caracter interactiv, uzând de metode pedagogice moderne, iar cele practic-aplicative se vor desfăşura prin participarea directă a tinerilor la activităţile unor instituţii şi organizaţii reprezentative pentru domeniile vizate -Consiliul Judeţean, Instituţia Prefectului, Primăria Suceava, instituţii deconcentrate, instituţii de presă, agenţi economici etc.. Astfel, tinerii vor avea posibilitatea să observe şi să înţeleagă cum funcţionează instituţiile menţionate şi care este aportul lor în organizarea şi funcţionarea societăţii. La finalul sesiunilor de instruire, ei vor deţine cunoştinţe şi abilităţi care să le permită orientarea şi pregătirea în continuare în respectivele domenii.

loading...