Miercuri începe admiterea la facultăţile Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava

Prima sesiune de admitere la facultăţile Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava din acest an va avea loc în perioada 15-24 iulie, când se vor face înscrieri, cu excepţia zilelor de zilele de sâmbătă şi duminică. Potrivit universităţii sucevene, pe 25 iulie vor avea loc probele de concurs pentru specializările din cadrul facultăţilor unde admiterea se face prin această modalitate, iar pe 26 iulie se vor afişa rezultatele.

Universitatea Suceava scoate la concurs 928 de locuri de admitere fără taxă, la studiile de licenţă, zi, şi 1.928 de locuri cu taxă, pentru acelaşi nivel şi formă de învăţământ. Pentru studiile de licenţă la ID sunt scoase la concurs 960 de locuri.
Pentru studiile de masterat, cei interesaţi au la dispoziţie 580 de locuri fără taxă şi 1.676 de locuri cu taxă.
Biroul Senatului Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava a aprobat recent şi taxele de şcolarizare pe care studenţii le vor plăti în anul universitar viitor.

Taxele pentru studiile de licenţă, zi, sunt cuprinse între 1.600 de lei şi 2.200 de lei, cele la ID ajung până la 3.000 de lei, iar la masterat cea mai mare taxă e de 2.500 de lei pe an. Studiile de doctorat ajung până la 4.500 de lei, iar la cele postuniversitare, cea mai mare taxă e de 2.000 de lei pe an.
Taxele de şcolarizare oscilează de la o facultate la alta şi de la o specializare la alta.

Cele mai mici taxe la cursurile de licenţă, zi, le percep facultăţile de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor-specializările Inginerie energetică, Inginerie electrică şi Inginerie şi management, şi Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management, cu o taxă anuală de 1.600 de lei.

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor percepe o taxă anuală de 1.800 de lei pentru specializările Ingineria sistemelor şi Inginerie electronică şi telecomunicaţii, şi o taxă de 2.000 de lei pentru specializarea Calculatoare şi tehnologia informaţiei.
La Facultatea de Istorie şi Geografie taxa este de 1.850 de lei la toate specializările, în afară de Geografie şi Ştiinţa mediului, unde taxa e de 2.000 de lei pe an.
Tot 2.000 de lei este şi taxa la Inginerie Alimentară, Litere şi Ştiinţe ale Comunicării şi Ştiinţe ale Educaţiei.

Cele mai mari taxe de şcolarizare sunt percepute de Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Silvicultură şi Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică. La aceste facultăţi taxa de şcolarizare la cursurile de licenţă la zi este de 2.200 de lei pe an.

loading...