Bilanțul pentru 2019 al ISU Suceava: 13.152 ieșiri la intervenție, aproape 12.000 fiind situații de urgență


Intră acum și în grupul de

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava și-a prezentat Evaluarea anuală a unității, pentru anul 2019.

Astfel, potrivit Purtătorului de cuvânt, Slt. Alin Găleată, în 2019, la nivelul zonei de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava au fost înregistrate 13.152 ieșiri la intervenție. Dintre acestea, 11.582 au reprezentat situații de urgență (în medie 31,73 pe zi).

Redăm mai jos comunicatul ISU Suceava:

Activitatea a avut loc, în data de 23 ianuarie, în Sala „Ștefan cel Mare” a Palatului Administrativ din Suceava și s-a bucurat de prezența prefectului județului Suceava – Alexandru Moldovan, a vicepreședintelui Consiliului Județean – Viorel Seredenciuc, a primarului municipiului reședință de județ – Ion Lungu, a managerului general al spitalului de urgență Suceava – Vasile Râmbu și a președintelui Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP) – Vasile Tofan,  precum și a șefilor de instituții sau unități cu funcții de sprijin în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.

La finalul prezentării bilanțului, inspectorul șef al pompierilor militari suceveni, colonelul Costică Ghiață, a înmânat unor colegi Diplome de Excelență și Plachete ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava, pentru merite deosebite și pentru spiritul de sacrificiu dovedit în nobila misiune de apărare a vieții semenilor. Vorbim despre doi colegi care au dovedit, încă o dată, că noi, salvatorii, suntem activi 24 din 24 de ore. Doi colegi care, deși se aflau în timpul liber, nu au rămas indiferenți la suferința semenilor și s-au implicat, salvând, fiecare, câte o viață.

Primul, Plt.maj. Adrian STOICA, subofițer operativ principal în cadrul Detașamentul de Pompieri Fălticeni.

            În data de 22 august, puțin după miezul nopții, subofițerul se întorcea spre casă de la Aeroportul din Iași, iar în apropiere de localitatea Ruginoasa, a observat urmele unui accident rutier, mai precis o mașină răsturnată pe câmp.

            Paramedic cu state vechi, subofițerul a oprit și s-a îndreptat spre locul accidentului. S-a dus spre mormanul de fiare, care s-a oprit din răsturnare pe o laterală, unde a găsit o fată încarcerată, într-o poziție ce nu-i permitea să respire corect, punându-i viața în real pericol.

            Subofițerul nu a mai stat pe gânduri. S-a strecurat prin luneta mașinii, printre împletitura de tablă, până la tânăra adolescentă, a poziționat-o corect și i-a susținut capul până la sosirea pompierilor militari din Pașcani.

În tot acest timp, care a părut o veșnicie, plutonierul major Adrian Stoica i-a fost alături fetei, ca un înger păzitor, iar datorită lui fata de 16 ani este în viață.

Al doilea coleg, Plt.adj. șef Cristi Bîrsanu, subofițer operativ principal în cadrul aceleiași subunități, din Fălticeni.

            În data de 3 decembrie, subofițerul se afla în timpul său liber, după o tură obositoare de serviciu, când a aflat că în localitatea sa, o fată căzuse într-o fântână.

Cunoscând foarte bine familia victimei, a ajuns imediat la fața locului, unde vecinii pregătiseră deja o frânghie pentru coborâre. Plutonierul major Cristi Bîrsanu a analizat rapid situaţia, s-a asigurat şi a coborât în fântâna adâncă de 31 de metri. Acolo a stabilizat victima şi a comunicat permanent cu biata fată de doar 23 de ani, care era traumatizată fizic, hipotermică şi în pragul unui atac de panică.

            Cei doi au fost extrași de către echipajele de la Detașamentul de Pompieri Fălticeni, ajunse ulterior la fața locului. Din fericire, tânăra a scăpat doar cu leziuni ușoare, iar datorită colegului nostru, aceasta a petrecut Sărbătorile de iarnă în familie.

„Îi felicităm și ne mândrim cu ei, pentru că cei doi pompieri militari reprezintă adevărate modele de urmat pentru toți cei care și-au ales vocația de salvator”, a conchis colonelul Costică Ghiață.

Atașăm comunicatului un rezumat al Analizei activităţilor desfăşurate de Inspectoratul pentru Situaţii de  Urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava, pentru anul 2019.

Obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate la nivelul Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava pe parcursul anului 2019 a vizat consolidarea şi dezvoltarea capacităţii operaţionale de răspuns prin eficientizarea acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, concomitent cu creşterea capacităţii de răspuns integrat în situaţii de urgenţă medicală, incendii şi protecţie civilă, precum şi cu implementarea unor noi standarde, proceduri operaţionale şi tehnologii moderne în vederea menţinerii sub control a riscurilor potenţiale şi asigurării stării de normalitate a vieţii comunităţilor din zona de competenţă.

            În domeniul apărării împotriva incendiilor, principalele obiective avute în vedere pentru anul 2019 au vizat reducerea numărului de obiective puse în funcţiune fără a deţine autorizaţie de securitate la incendiu, continuarea şi diversificarea formelor şi mijloacelor de informare preventivă, precum şi asigurarea transparenţei în relaţia cu societatea civilă.

Acțiunile preventive întreprinse în perioada analizată au constat în efectuarea a:  

 • 424 de controale la operatori economici, faţă de 226 de controale executate în anul 2018, în creștere cu  87,61%;
 • 424 controale la instituţii, faţă de 277 de controale executate în anul 2018, în creştere cu 53,06%;
 • 209 de controale la obiective de investiţii, faţă de 164 controale executate în anul 2018, în creştere cu 27,43%.

Acest fapt se datorează fondului de timp alocat pentru participările în comisii (recepţie la terminarea lucrărilor, soluţionării unui număr mult mai mare de solicitări de asistenţă tehnică de specialitate), precum şi a executării activităților de asistență tehnică de specialitate pentru autorizarea unităților de învățământ.

În acţiunile de prevenire efectuate au fost constatate 4.512 deficienţe, în creștere cu 65,94% față de anul 2018, numărul acestora în anul precedent fiind de 2.719.

Dintre acestea:

 • 562 deficienţe au fost soluţionate operativ pe timpul controalelor, în creștere cu 131,27% față de anul 2018, când au fost soluționate 243;
 • 3.952 deficienţe au fost sancţionate, în creștere cu 64,73% față de anul 2018, când au fost sancționate 2.399.

În perioada 01.01-31.12.2019 a fost aplicat un număr de 333 de amenzi, comparativ cu 210 amenzi aplicate în anul 2018 (în creștere cu 58,57%). Cuantumul amenzilor aplicate a fost de 1.373.000 lei, comparativ cu 1.298.200 lei în anul 2018 (în creştere cu 5,76%).

Numărul de avertismente aplicate este 3.619, comparativ cu 2.189 avertismente în anul 2018 (în creştere cu 65,32%).

Din analiza sancţiunilor aplicate de inspecţia judeţeană a rezultat faptul că valoarea medie a amenzilor este de 4.123,12 lei.

Ca urmare a numărului mare de incendii de vegetație uscată înregistrate în anul 2019 s-au executat un număr de 82 controale imediat ce a fost sesizată prin Apelul 112 arderea necontrolată, fiind aplicate 42 sancțiuni contravenționale în urma controalelor desfășurate: 37 amenzi în cuantum de 92.500 lei și 5 avertismente verbale.

În anul 2019 au fost înregistrate şi soluţionate în termenul legal un număr de 965 cereri pentru eliberarea avizelor, autorizaţiilor şi altor acte de securitate la incendiu şi protecţie civilă, comparativ cu 1.009 solicitări în 2018 (în scădere cu 4,36%).

Față de anul 2018 se poate observa o creștere a ponderii de participare în comisiile tehnice constituite la nivel județean, astfel cadrele inspectoratului au acordat asistență tehnică de specialitate, făcând parte din 103 comisii, faţă de 86 în anul 2018 (în creştere cu 16,5%).

O atenţie deosebită s-a acordat soluţionarii celor 80 petiţii şi sesizări ale cetăţenilor, comparativ cu 87 în anul 2018 – în scădere cu 8,75% (13 dintre acestea fiind în domeniul avizării-autorizării, 66 în domeniul apărării împotriva incendiului și una în domeniul prevenirii dezastrelor).

În anul 2019, s-au înregistrat 575 solicitări de asistenţă tehnică de specialitate (faţă de 730 cereri în anul 2018, în scădere cu 27,17%), din care 574 pe segmentul avizare-autorizare şi una pe segmentul prevenirea incendiilor, cereri soluţionate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Pe teritoriul judeţului îşi desfăşoară activitatea şi o serie de agenţi economici autorizaţi să execute lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, drept pentru care au fost executate un număr de 50 audituri de supraveghere în conformitate cu prevederile O.M.A.I. 87/2010 (comparativ cu 32 în anul 2018, o creștere cu 56,25%).

În domeniul operativ, acţiunile de intervenţie au fost îndeplinite de către Centrul Operaţional Judeţean, respectiv cele 9 (nouă) subunităţi de intervenţie şi 2 (două) puncte de lucru, personalul operativ participând la acţiunile complexe de intervenţie în cadrul grupărilor operative sau în cadrul grupelor de sprijin constituite la nivelul reşedinţei inspectoratului.

În perioada de referinţă, la nivelul zonei de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava au fost înregistrate 13.152 ieșiri la intervenție.

 Dintre acestea, 11.582 au reprezentat situații de urgență (în medie 31,73 pe zi), repartiția acestora pe tipuri de intervenție este următoarea:

 • 8.898 cazuri de urgenţă asistate de S.M.U.R.D. (76,82%), față de cele 7.883 cazuri în anul 2018;
 • 902 incendii (7,78%), față de cele 746 în anul 2018, din care:
 • 704  incendii propriu-zise, față de cele 708 înregistrate în anul 2018;
 • 198 incendii de vegetaţie uscată şi resturi menajere, în creștere considerabilă față de cele 38 incendii în anul 2018;
 • 122 alte situaţii de urgenţă (1,06%), față de cele 140 în anul 2018;
 • 87 intervenții pentru asistenţa persoanelor (0,76%), față de cele 114 în anul 2018;
 • 1.573 acţiuni pentru protecţia comunităţilor (1,19%), față de cele 2.493 în anul 2018;
 • 1.219 recunoașteri și 83 exerciții.

Au mai fost înregistrate de asemenea 137 întoarceri din drum, 109 deplasări fără intervenţie și 22 alarme false.

Incendiile constituie în continuare unul din principalele riscuri gestionate de pompierii  militari suceveni, în perioada supusă analizei, pe teritoriul judeţului au avut loc 902 incendii (în medie 2,47 pe zi), faţă de 708 incendii produse în anul 2018, numărul acestora fiind în creștere cu 21,5%.

Din cele 704 incendii produse la locuințe particulare, operatori economici și alte instituții (în medie 1,92 pe zi), rata incendiilor a fost de 97,77 la suta de mii de locuitori, respectiv 82,31 la mia de kilometri pătraţi.

Cauza probabilă de producere a incendiilor în județul Suceava a avut următoarea pondere:

 • 23% – instalații electrice defecte;
 • 6% – sisteme de încălzire defecte, nesupravegheate sau improvizate;
 • 31% – coș de fum defect sau necurățat;
 • 8% – fumatul în locuri nepermise;
 • 9% – foc deschis (în spații deschise);
 • 6% – acțiune intenționată;
 • 17% – alte cauze.

Pe timpul intervenţiilor desfășurate de inspectoratul nostru în anul 2019 au fost salvate un număr de 22 de persoane (din care 18 de adulţi şi 4 copii), în anul 2018 fiind salvate 50 de persoane (din care 38 de adulţi şi 12 copii), în anul 2019 au fost salvate 274 de animale şi 289 de păsări, în anul 2018 fiind salvate 582 de animale şi 255 de păsări, în anul 2019 au fost salvate bunuri în valoare de peste 114 milioane de lei, în anul 2018 fiind salvate bunuri în valoare de peste 100 milioane de lei.

În anul 2019 s-au înregistrat 39 victime (din care decedaţi: 27 adulţi şi 1 copil, iar răniţi: 9 adulţi şi 2 copii), în timp ce în anul 2018 s-au înregistrat 46 victime (din care decedaţi: 21 adulţi și 3 copii, iar răniţi: 19 adulţi şi 3 copil), în anul 2019 au fost înregistrate 50 de animale şi 141 păsări moarte, în comparație cu anul 2018 când au murit 42 animale şi 582 păsări, în anul 2019 au fost înregistrate pagube în valoare de aproximativ 14,85 milioane de lei, mai mică comparativ cu 2018, când s-au înregistrat pagube de aproximativ 15 milioane de lei.

În perioada analizată au fost depuse la sediul inspectoratului nostru în vederea avizării un număr de 78 planuri de intervenţie, 72 dintre acestea primind aviz favorabil.

Pe parcursul anului anterior, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava a asigurat climatul normal de desfăşurare din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor, respectiv din punct de vedere al primului ajutor medical pentru un număr de 557 manifestări (față de cele 389 manifestări în anul 2018).

În ceea ce priveşte asistenţa medicală de urgenţă şi prim-ajutor calificat, echipajele SMURD din cadrul subunităților de intervenție au intervenit la 8.329 cazuri,   acordând ajutor medical de urgenţă sau descarcerare la 8.312 persoane (770 copii și 7.542 adulți).

În anul 2019, echipajele SMURD au intervenit la un număr de 639 accidente rutiere, evenimente în creștere comparativ cu anul 2018 (603 accidente). În cadrul accidentelor rutiere înregistrate anul anterior, au fost asistate medical 781 persoane, 10 dintre acestea fiind declarate decedate la sosirea forțelor de intervenție.

Numărul total de paramedici formaţi în prezent la nivelul inspectoratului este de 267.

Pe linia managementului operaţional, au fost monitorizate situaţiile de urgenţă produse în zona de competenţă, luându-se măsuri de informare operativă, cu privire la iminenţa producerii sau manifestarea unor situaţii de urgenţă: a factorilor responsabili, a factorilor de răspundere de la nivelul judeţului şi a populaţiei.

În anul precedent s-au recepţionat prin intermediul „SNUAU 112”, în dispeceratul STS Suceava un număr de 246.567 apeluri de urgenţă din care 127.291 fiind gestionate de personalul din cadrul disceperatului comun ISU-SAJ, ponderea fiind de 51,63% din totalul apelurilor pe judeţ, aspect care exprimă volumul şi frecvenţa evenimentelor negative în care sunt implicaţi cetăţenii judeţului, vulnerabilitatea operatorilor economici, a localităţilor şi infrastructurilor din zona de competenţă. De remarcat este faptul că luna cea mai solicitantă pentru dispecerii inspectoratului nostru a fost ianuarie, aceştia gestionând un număr de 14.479 apeluri de urgenţă. La polul opus se află luna iulie, cu un număr de 9.369 apeluri de urgenţă gestionate.

În anul 2019 s-au recepționat de la instituţiile specializate 430 de mesaje de informare, avertizare şi atenţionare meteo-hidrologice.

În baza procedurilor existente, în situaţia producerii unor evenimente deosebite şi la primirea mesajelor de avertizare şi atenţionare hidrometeorologice, personalul operativ din dispeceratul comun a transmis cu prioritate, prin aplicaţia SMS/STS,  aproximativ 70.000 de mesaje de informare membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență şi  instituţiilor care asigură funcţiile de sprijin în managementul situaţiilor de urgenţă.

De asemenea,  în perioada analizată, dispecerii noștri au transmis un număr de 7 mesaje de avertizare RO-Alert (2 pentru fenomene meteo-hidrologice periculoase imediate și 5 pentru prezența unor urși în zonele populate).

În domeniul pregătirii şi verificării,în anul 2019 au fost organizate şi s-au desfăşurat 84 de exerciții cu forțe și mijloace în teren, direct proporționale și corelate cu tipurile de risc identificate la nivelul zonelor de intervenție.

Pentru verificarea viabilităţii documentelor operative şi a planurilor de cooperare privind răspunsul, intervenţia şi pregătirea în comun a forţelor specializate, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava a organizat 4 exerciţii judeţene de cooperare, cu forţe şi mijloace în teren (EXCOM), pe baza unor scenarii care privesc riscuri specifice, identificate la nivelul judeţului.

Totodată, în perioada 15-17.10.2019, s-a desfăşurat la nivel naţional exerciţiul de conducere SEISM 2019. În acest sens, s-au pus în aplicare prevederile Concepţiei naţionale de răspuns post-seism, iar Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava a dispus măsuri pentru activarea Centrului Județean de Coordonare și Conducere, timp de trei zile, la sediul unității noastre, îndeplinindu-se activități specifice pentru rezolvarea situațiilor tactice propuse prin Concepția și scenariul exercițiului.

Pregătirea personalului operativ s-a desfăşurat în baza ordinelor eşaloanelor superioare, prin cursuri, stagii de formare profesională şi concursuri, prin desfășurarea de şedinţe teoretice şi practice (inclusiv recunoaşteri în teren şi exerciţii) la nivelul personalului operativ, echipaj/ echipă sau tură de serviciu.

Un alt aspect al pregătirii de specialitate desfăşurat cu personalul operativ al inspectoratului este dat de participarea pe serii a acestuia la modulele de pregătire I, II, III, IV şi V organizate periodic la Centrul de Antrenament şi Pregătire de Specialitate Siret, cât şi la alte centre din ţară (Iaşi, Constanţa, Boldești şi Dolj).

Anul 2019 a fost unul cu rezultate foarte bune din punct de vedere al activității de pregătire desfășurată în cadrul Centrului de Antrenament și Pregătire de Specialitate Siret. Eficiența și nivelul de profesionalizare sunt dovedite nu doar de numărul de cursanți, ci și de diversitatea celor care au parcurs stagiile de pregătire.

Astfel, modulele de pregătire au ajuns să se adreseze nu doar personalului din cadrul Inspectoratelor pentru Situații de Urgență, ci și militarilor din cadrul MApN (2 serii) și subofițerilor din Republica Moldova (2 serii). Totodată, apreciem interesul și implicarea manifestate prin participarea ofițerilor cu funcții de conducere din cadrul I.S.U.J. la modulele de pregătire.

            La C.A.P.S. Siret s-au desfășurat în acest an modulele IV, V, IX și XIV, în baza planificării seriilor pentru anul de pregătire 01.04.2019-31.03.2020. La activitatea de instruire a participat au participat un număr de 503 cursanți, din care 25 cadre ale inspectoratului, 343 pompieri subofițeri și 49 ofițeri pompieri din alte județe, 20 cadre MApN, 24 pompieri din Republica Moldova și 18 voluntari.

În anul 2019, în cadrul programului de voluntariat „Salvator din pasiune”, au fost înscriși un număr de 232 voluntari, 171 dintre aceștia au urmat cursul introductiv în cinci serii de pregătire, iar 127 au urmat cursul de prim ajutor medical de bază.

În ceea ce priveşte managementul resurselor umane, la finele anului 2019, statul de organizare al inspectoratului nostru era încadrat în proporţie de 93,48%.

Activitatea logistică a avut, ca principal obiectiv, realizarea cadrului organizatoric şi funcţional în vederea asigurării suportului material necesar desfăşurării la parametrii de performanţă a misiunilor specifice inspectoratului, urmărindu-se gestionarea optimă, pe criterii de eficienţă economică, a resurselor logistice şi realizarea unei corelaţii optime între actul de decizie şi modalitatea de finalizare a acestuia.

În ceea ce privește dotările pe linie tehnică, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava a dispus în anul 2019 de următoarele autovehicule / autospeciale:

 • Dacia Logan  1,6 benzină – 1 cpl. (primită prin transfer de la altă unitate M.A.I.);
 • Ambulanță tip B 4*4  VW – 5 cpl. (I.G.S.U. – programul P.O.R.);
 • Ambulanță tip C  Renault Master – 1 cpl. (I.G.S.U. – programul P.O.R.);
 • Dacia Dokker Van – 1 cpl. (primită de la IGSU);
 • Autoutilitară Nissan Navara – 1 buc. (achiziționată din fondurile Consiliului Județean);
 • Dacia Dokker Van – 1 cpl. (achiziționată din fondurile Consiliului Județean).

Activitatea desfăşurată de către compartimentul achiziţii publice a avut, ca principal obiectiv realizarea aprovizionării de produse, servicii şi lucrări, în condiţii de eficienţă economică şi cu încadrarea strictă în bugetul alocat unităţii.

În sprijinul misiunilor şi activităţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucovina Suceava, Consiliul Judeţean Suceava a alocat în anul 2019 fonduri în valoare de 635 mii lei.

În contextul semnării în data de 27.06.2019 de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în calitatea de Beneficiar Lider, a Contractului de Grant aferent proiectului LIP „Îmbunătățirea nivelului de siguranță și securitate a populației în zona transfrontalieră prin intensificarea acțiunilor comune de instruire și cooperare în domeniul gestionării situațiilor de urgență – BRIDGE”, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județelui Suceava a devenit partener în cadrul acestui proiect.

Proiectul a fost selectat pentru finanţare din fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Comun România – Ucraina  2014 – 2020 (POC RO-UA), Obiectivul tematic 8 – Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii, Prioritatea 4.2 – Sprijin pentru activităţi comune în vederea prevenirii dezastrelor naturale şi antropice, precum şi acţiuni comune în timpul situaţiilor de urgenţă.

Durata proiectului este de 36 de luni,cu un buget total de aproximativ 7.500.000 Euro,din care finanțare nerambursabilă aproximativ 6.800.000 Euro.

Pentru desfășurarea activităților și obținerea rezultatelor de output ale proiectului ce are ca obiectiv principal construirea unui Poligon pentru pregătirea de specialitate a personalului de intervenţie în situaţii de urgenţă din România şi Ucraina”, inspectoratului județean i-a fost alocată în buget suma de 4.255.457,77 Euro.

În anul 2019 a fost atribuit în urma unei proceduri simplificate de achiziție contractul de prestări servicii ce are ca obiect Întocmirea documentaţie tehnico-economică Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.), Proiect de organizare a execuţiei lucrărilor (P.O.E.), Proiect tehnic de execuţie (P.Th.) şi acordare asistenţă tehnică proiectant aferente obiectivului „Poligon pentru pregătirea de specialitate a personalului de intervenţie în situaţii de urgenţă din România şi Ucraina”.

Managementul financiar desfăşurat în acest an a fost orientat astfel încât bugetul aprobat să fie direcţionat către obiective cu rezultate concrete în sprijinirea gestionării situaţiilor de urgenţă, respectiv să se poată trece de la un buget de resurse la un buget de politici economice.

În exerciţiul bugetar 2019, inspectoratul a beneficiat de un buget în sumă de 65.992.300,00 lei, defalcat în:

 • Cheltuieli de personal 64.039.400,00 lei;
 • Bunuri şi servicii 1.950.900,00 lei.

La sfârşitul lunii decembrie 2019, unitatea a utilizat integral creditele deschise în cadrul titlurilor, articolelor si alineatelor pentru care au fost aprobate. Analizând rata utilizării creditelor bugetare, unitatea realizează o execuție bugetară de 100%, similară cu cea a perioadei aferente anului precedent.

Informarea populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă s-a concretizat prin transmiterea către mass-media locală, zonală şi naţională a 115 buletine informative şi comunicate de presă, precum și 308 informări pe grupul PRESS, din aplicația WhatsApp. Pe lângă acestea, au mai fost numeroase informări, telefonice sau prin intermediul SMS-urilor şi al poştei electronice, inclusiv postări pe reţeaua de socializare Facebook.

În ceea ce priveşte reţelele de socializare, pagina de Facebook ISU „Bucovina” Suceava a adus o contribuţie de imagine considerabilă unităţii, având peste 20.000 de abonaţi permanenți.

            Toate solicitările de informaţii de interes public, 312 cereri înregistrate (4 scrise şi 308 verbale), au fost rezolvate favorabil, pe loc sau în timpul prevăzut de lege.

            Pentru anul 2020, inspectoratul nostru şi-a stabilit ca priorităţi instituţionale,următoarele:

 • eficientizarea acţiunilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă, în vederea menţinerii sub control a riscurilor şi asigurării stării de normalitate a vieţii comunităţilor umane;
 • analizarea mediului operațional existent la nivelul zonei de competență, reevaluarea criteriilor de performanţă referitoare la mărimea şi particularităţile zonei de competenţă, categoriile şi tipurile de riscuri potenţiale, amplasarea, dimensionarea, capacitatea şi operabilitatea structurilor şi a subunităţilor de intervenție;
 •  perfecţionarea nivelului de pregătire a personalului operativ din subunităţile de intervenţie prin implementarea prevederilor ordinelor IGSU privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii personalului operativ din subunităţile de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste;
 • reducerea numărului de obiective care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu;
 • optimizarea acţiunilor de pregătire și educare a populaţiei în domeniul prevenirii și gestionării situaţilor de urgenţă;
 • adoptarea unor măsuri pentru creşterea transparenţei instituţionale şi a proceselor decizionale de la nivelul inspectoratului, precum și a modului de utilizare și administrare a fondurilor publice;
 • gestionarea activităţilor în vederea implementării proiectului cu finanţare europeană „Poligon pentru pregătirea de specialitate a personalului de intervenţie în situaţii de urgenţă din România şi Ucraina” de la Siret.

Anul 2019 a fost un an încărcat de evenimente, atât în plan operativ, cât şi în cadrul activităţilor desfăşurate pe domeniul logistic şi al resurselor umane. Toate eforturile noastre au fost centrate pe asigurarea unui răspuns optim la toate intervenţiile din sfera de competenţa a instituţiei noastre precum şi la adoptarea unei reacţii preventive eficiente.

            Disfuncţionalităţile, sincopele şi neconformităţile constatate în perioada analizată, la nivelul compartimentelor respectiv a inspectoratului, au fost analizate detaliat şi au fost stabilite măsuri de reducere, respectiv eliminare, astfel încât calitatea activităţilor din anul 2020 să fie mai ridicată.


Intră acum și în grupul de