Efectul coronavirus: Curtea de Apel Suceava a adoptat o serie de măsuri, inclusiv soluționarea temporară doar a cauzelor urgente și a celor penale în care există posibilitatea împlinirii termenelor de prescripție

Colegiul de conducere al Curții de Apel Suceava, cu participarea reprezentanților Baroului Suceava, a dispus, astăzi, o serie de măsuri pe fundalul situației epidemiologice.

Redăm, mai jos, măsurile adoptate:

1. În perioada 12 martie 2020 – 24 aprilie 2020 vor fi soluționate doar cauzele urgente, precum și cauzele penale în care există posibilitatea împlinirii termenelor de prescripție a răspunderii penale, încunoștințarea participanților la judecată urmând să cuprindă inclusiv ora prezentării.

2. Pentru celelalte tipuri de cauze, care se înregistrează începând de astăzi, 11 martie 2020, sau care au deja fixate termene de judecată în perioada 16 martie – 24 aprilie 2020, completele de judecată vor proceda la acordarea ori preschimbarea termenelor de judecată, ulterior datei de 1 mai 2020, părțile urmând a fi citate, în acest sens.

3. În materie non-penală citațiile transmise părților vor cuprinde mențiunea posibilității solicitării judecării cauzei în lipsa părții, ori a reprezentării prin avocat.

4. În cauzele care vor fi judecate în perioada 16 martie 2020- 24 aprilie 2020 se va proceda, în măsura în care este posibil și cu respectarea dispozițiilor procedurale, la audierea în sistem videoconferință și, în vederea protejării sănătății publice, completul de judecată va evalua posibilitatea declarării ședinței nepublice. În cazul în care în cauzele deduse judecății sunt și persoane lipsite de libertate , dosarele vor fi judecate succesiv, permițând accesul în sală doar pentru persoanele care au legătură cu respectiva cauză.

5. Începând de luni, 16 martie 2020, câte un exemplar al listelor de ședință cuprinzând dosarele care se judecă în perioada 16 martie 2020 – 24 aprilie 2020, va fi predat efectivelor de jandarmi de la intrările care asigură accesul publicului în Palatul de Justiție, justițiabililor care se prezintă pentru ședințe de judecată permițându-li-se accesul doar dacă prezența privește cauze care se găsesc pe lista de ședință din ziua respectivă.

6. În măsura în care persoanele nu au posibilitatea depunerii înscrisurilor la instanțe prin fax ori e-mail ori prin intermediul serviciilor poștale, ori consultării dosarelor și a informațiilor necesare în format electronic ori telefonic, şi se prezintă pentru depunerea de înscrisuri ori consultarea cauzelor aflate pe rol, cu sprijinul jandarmilor care asigură paza instanței, se va permite accesul către arhivele  şi registraturile instanțelor, exclusiv pe la intrarea dinspre Aleea Trandafirilor, a maxim două persoane concomitent pentru fiecare arhivă/registratură, asigurând prioritatea avocaților, consilierilor juridici, consilierilor de probațiune și a experților. Se recomandă ca timpul de staționare în aceste spații să nu depășească 5 minute pentru depuneri de documente, respectiv 15 min pentru studiul dosarelor.

7. Cererile privind solicitarea de informații de interes public, conform Legii nr. 544/2001, vor fi formulate exclusiv prin e-mail, fax ori telefonic, datele de contact fiind disponibile pe portal.just.ro.

8. În ceea ce privește consultarea justițiabililor cu avocații, în legătură cu dosarele aflate pe rolul instanțelor, se recomandă a se desfășura în afara Palatului de Justiție.