AJOFM Suceava publică lista de condiții și documente necesare pentru eliberarea formularelor europene de securitate socială în domeniul șomajului U1/E301, U006/E302

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava informează, printr-un comunicat de presă emis astăzi, persoanele care vin din ţările Uniunii Europene şi solicită formularele U1/E301 sau U006/E302, că au următoarele posibilități de a obține aceste documente:

  • depunerea  cererii  însoţită de documentele necesare eliberării în spaţiul special amenajat din Suceava  -str.Tudor Vladimirescu f.n., sediul punctelor de lucru din Fălticeni -str. Matei Milo nr.4, Rădăuți -str. Ștefan cel Mare nr.2, et.1, ap.8, Gura Humorului- str. Sfântu Gavril nr.14, Vatra Dornei- str. Podu Verde nr.6;
  • prin  email la adresele ajofm@sv.anofm.ro , carmen.avram@sv.anofm.ro;
  • prin poştă la adresele sus-menționate.

După întocmirea lor, formularele vor fi transmise destinatarilor on-line sau în original , prin poștă, la adresa menționată în cerere, în cel mai scurt timp.

Modelul de cerere  poate fi  solicitat pe email la adresa ajofm@sv.anofm.ro , carmen.avram@sv.anofm.ro sau poate fi descărcat de pe site www. anofm.ro/suceava sau pagina www.facebook.com/ajofmsuceava .

Detalii suplimentare pot fi obținute la telefon 0230 523279, int.104.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA FORMULARULUI E301/U1

  • documente necesare pentru identificarea datelor persoanei care solicită formularul: copia cărţii de identitate sau copia paşaportului
  • documente doveditoare ale calităţii de angajat în România:  copie carte muncă (pentru certificarea perioadelor asigurate înainte de anul 2011),  decizia de încetare a contractului de muncă de la ultimul loc de muncă din România(după caz).

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA FORMULARULUI E302

  • documente necesare pentru identificarea datelor persoanei care solicită formularul: copia cărţii de identitate sau copia paşaportului
  • documente necesare pentru identificarea datelor membrilor de familie: copia carţii de identitate pentru membrii familiei cu vârsta peste 14 ani, copia certificatului de naştere pentru copii şi a certficatului de căsătorie
  • acte care atestă natura şi totalul venitului membrilor de familie: adeverinţa de la şcoală pentru copii ( în care să se specifice dacă beneficiează sau nu de bursă), adeverinţa de la locul de muncă cu salariul, copii cupoane de pensie şi cupoane cu alocaţia de stat pentru copii ( sau extras cont în cazul în care alocaţia este virată pe card).