Peste cinci candidaţi pe loc la Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni

Dintre toţi candidaţii care au optat pentru o carieră militară în Jandarmeria Română, în urma examinării psihologice, peste 770 de candidaţi au rămas să susţină examenul de admitere pentru cele 150 de locuri (din care 5 pentru candidaţi de etnie rromă) scoase la concurs la Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi din Fălticeni.

Peste un sfert din candidaţi sunt din judeţul Suceava (aproximativ 195 de persoane), urmat la distanţă de judeţele Botoşani (70), Vaslui (50), Iaşi (49), Vrancea (40). Cei mai puţini candidaţi sunt din Bucureşti, Caraş-Severin, Timişoara, Vâlcea. Aproximativ 14% dintre candidaţi sunt femei, cele mai multe din Suceava, Galaţi, Bacău, Iaşi. Majoritatea candidaţilor au preferat limba engleză la proba scrisă a concursului de admitere. Media de vârstă a candidaţilor este de 21 de ani, cei mai mulţi având 19 ani.

Cei şapte candidaţi de etnie rromă au 20, respectiv 21 de ani şi sunt din judeţele Bacău, Botoşani, Buzău, Mehedinţi, Suceava, Vaslui, Ploieşti.

Candidaţii urmează să se prezinte la sediul unităţii din Fălticeni sâmbătă, 22.08.2009 între orele 08.00 – 19.00 şi duminică, 23.08.2009 între orele 08.00 – 14.00 în vederea înscrierii, achitării taxei de 100 lei şi primirii legitimaţiilor de concurs. Tot duminică, începând cu ora 14.30, pe platoul din incinta şcolii, candidaţii vor fi instruiţi cu privire la desfăşurarea concursului: vor fi constituite detaşamente care vor fi coordonate de ofiţeri în vederea desfăşurării optime a probelor de concurs.

În perioada următoare, concursul se va desfăşura în două etape: probele eliminatorii şi proba de verificare a cunoştinţelor.

Începând de luni, 24.08.2009, candidaţii vor fi evaluaţi de subcomisia medicală la sediul şcolii şi de subcomisia de verificare a aptitudinilor fizice pe Stadionul „Nada Florilor” din Fălticeni. În urma acestor probe, candidaţii vor fi declaraţi „APT”/„INAPT” şi „PROMOVAT”/„NEPROMOVAT”. Aceste probe sunt eliminatorii: nu se admit contestaţii, repetări sau reexaminări. Candidaţii care au promovat probele eliminatorii vor susţine proba de verificare a cunoştinţelor.

Sâmbătă, 29.08.2009, subcomisia de verificare a cunoştinţelor va elabora subiectele de examen. Activitatea va avea loc într-un pavilion din incinta şcolii, unde prin tragere la sorţi vor fi desemnaţi câte doi profesori pentru fiecare disciplină de concurs. Clădirea va fi sigilată, cadrele didactice şi militare nu vor avea telefoane mobile, iar comunicarea cu membrii comisiei va fi interzisă până după începerea probei de concurs. Vor fi elaborate două variante de subiecte, din care va fi extrasă una, prin tragere la sorţi. Aceasta va fi multiplicată în funcţie de numărul de candidaţi, vor fi constituite plicurile pentru fiecare sală de concurs, plicuri care vor fi sigilate înainte de deschiderea imobilului.

Pentru buna desfăşurare a concursului, concurenţii trebuie să verifice şi să identifice pe listele afişate la avizierul de la intrarea în unitate – sala unde au fost repartizaţi în vederea susţinerii probei.

Duminică, 30.08.2009, începând cu ora 08.00, candidaţii se vor prezenta în sălile de examen cu buletinul/cartea de identitate şi legitimaţia de concurs asupra lor, precum şi cu un stilou sau pix de culoare albastră. Se interzice intrarea în săli cu manuale şcolare, caiete de notiţe, alte materiale scrise, telefoane mobile, pagere, calculatoare sau alte dispozitive electronice care ar putea stoca asemenea informaţii. Durata probei va fi de trei ore din momentul distribuirii testului de cunoştinţe (09.00-12.00). Elaborarea lucrării se face în mod individual, fiind interzisă colaborarea cu alt candidat.

După predarea lucrărilor, candidaţii vor reveni în sala de concurs, vor fi invitaţi în ordine la catedră pentru corectarea lucrării şi aflarea punctajului obţinut. Borderourile vor fi duse la secretariatul comisiei de către responsabilul de sală, însoţit de supraveghetori şi doi candidaţi. Rezultatele vor fi afişate duminică, 30.08.2009, ora 23.00. Pentru a fi declaraţi „ADMIS”, candidaţii trebuie să obţină un punctaj de minim 40 de puncte din 90 posibile şi să se califice în ordinea strict descrescătoare a punctajului obţinut.

loading...