Elevii minoritatii rome fac parte din grupul celor dezavantajati


Intră acum și în grupul de

Tradiţiile şi condiţiile socio-economice ale comunităţilor de romi sunt o piedică în asigurarea educaţiei elevilor în şcolile sucevene, în opinia conducerii Inspectoratului Şcolar Suceava. Astfel, la şedinţa cu managerii unităţilor de învăţământ din judeţ, unde şeful IŞJ Suceava a prezentat sinteza raportului privind Starea învăţământului preuniversitar la nivelul judeţului Suceava, în anul şcolar 2008-2009, se arată că, dacă şcolile unde învaţă elevi ai minorităţilor naţionale au realizat proiecte ca au dus la ridicarea standardelor, cele unde învaţă elevii romi, eficienţa este scăzută.

„Pentru populaţia şcolară din rândul minorităţilor naţionale au continuat programele din anii anteriori, ale căror activităţi desfăşurate cu elevii şi cadrele didactice au adus plusvaloare unităţilor şcolare implicate, contribuind la creşterea standardelor şi rezultatelor.

Astfel, în momentul de faţă elevii aparţinând minorităţilor existente în judeţul nostru, nu pot fi caracterizate ca grupuri dezavantajate, cu excepţia etniei rome, în cazul căreia şcoala nu face faţă problemelor specifice acestei etnii.

Discrepanţa existentă între educaţia asigurată de şcoli pentru copiii de etnie romă şi tradiţiile şi condiţiile socio-economice ale comunităţilor de romi reprezintă în multe cazuri indiciul eficienţei scăzute a unor programe de intervenţie şcolară, în absenţa corelării acestora cu acţiuni simultane ale autorităţilor” se precizează în raportul prezentat de şeful IŞJ Suceava.


Intră acum și în grupul de