Concedii medicale de zeci de miliarde, de la inceputul anului

Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Suceava a acordat, de la începutul acestui an, 33.573 de certificate de concedii medicale, din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate fiind achitate 253.653 de zile de concediu medical în sumă de 3.600.000 lei (36 miliarde de lei vechi). În ceea ce priveşte plata indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate, aceasta se face lunar de către angajator, pe baza certificatului de concediu medical eliberat în condiţiile legii, care constituie document justificativ pentru plată, cel mai târziu odată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă, pentru asiguraţii care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau în baza raportului de serviciu.

Sumele reprezentând indemnizaţii, care se plătesc asiguraţilor şi care se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se reţin de către plătitor din contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii datorate pentru luna respectivă.

Sumele reprezentând indemnizaţii plătite de către angajatori asiguraţilor, care depăşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivă, se recuperează din contribuţiile datorate pentru lunile următoare sau din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie.

„Aceste sume sunt plătite de CAS Suceava în ordinea depunerii declaraţiilor de către angajatori la sediul instituţiei noastre şi după verificarea actelor depuse. La nivelul CAS Suceava verificarea certificatelor de concediu medical vizează completarea tuturor rubricilor obligatorii prevăzute de formular, existenţa convenţiilor încheiate cu CAS Suceava de medicii prescriptori pentru eliberarea certificatelor medicale, respectarea corelaţiilor între numărul de zile prescrise cu codul de indemnizaţie (codul de boală) menţionat pe certificat, încadrarea numărului total de zile acordate în prevederile legislative”, a explicat purtătoarea de cuvânt a CAS Suceava, Anda Sălăgean.

loading...