Prima serie de cursuri pentru bibliotecarii suceveni,in cadrul Programulului „Biblionet”

În perioada 16-20 noiembrie, în cadrul Centrului de Formare Biblionet de la Biblioteca Bucovinei ,,I.G. Sbiera” Suceava (dotat cu 11 laptop-uri, 1 videoproiector, 1 printer, 1 router wireless, 1 scanner) s-a desfăşurat prima serie de cursuri de instruire în tehnologia informaţiei şi administrării bibliotecilor pentru zece bibliotecari din judeţ. Având o durată de cinci zile, între orele 9:00-17:00, acesta a reunit bibliotecarii din Calafindeşti, Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni, Gura Humorului, Ostra, Panaci, Rădăuţi, Sadova, Şaru Dornei, Vatra Dornei.

Potrivit directorului bibliotecii Bucovinei, Gabriel Cărăbuş, cursul a fost susţinut de trainerul organizaţiei partenere EOS (Educating for an Open Society), Alexandru Bleau, urmând ca pe parcursul următoarelor două serii să fie instruiţi încă 20 de bibliotecari. Tot el a mai spus că acest curs este obligatoriu pentru toţi bibliotecarii din comunităţile ale căror biblioteci vor fi echipate cu calculatoare cu acces la Internet, prin programul BIBLIONET, absolvirea lui fiind o condiţie obligatorie pentru echiparea respectivei biblioteci.

„Designul” cursului a îmbinat cunoştinţele de operare PC cu activităţile practice şi a avut un caracter interactiv. Printre subiectele cursului enumerăm:

• Redactarea unor documente necesare utilizatorilor bibliotecii în activitatea zilnică;
• Comunicarea cu rude şi prieteni din străinătate prin intermediul programelor de messenger;
• Redactarea de documente, cercetare pe internet, e-mail, blog-uri;
• Raportarea activităţii bibliotecii cu calculatoare cu Internet pentru public.

Programul BIBLIONET presupune dezvoltarea sistemului de biblioteci publice pentru a deveni centre moderne şi dinamice de informare în comunitate. În scopul includerii în acest program, primarii din localităţile sucevene selectate au înţeles importanţa acestui demers, au manifestat interes spre a colabora şi a se implica în implementarea acestuia.

Deoarece durata programului este de 5 ani, conducerea bibliotecii Bucovinei îşi exprimă speranţa că şi primarii din celelalte localităţi vor înţelege beneficiile acestuia, astfel încât anul viitor să existe alte 20 de biblioteci locale care să fie incluse în program, iar implementarea acestuia să se desfăşoare cu maximă eficienţă.

Astfel, Gabriel Cărăbuş adaugă că, în scopul implementării în condiţii optime a acestui proiect în judeţ, este neapărată nevoie de acordarea sprijinului necesar de către Primăriile localităţilor incluse sau care vor fi incluse în program.

Donaţia pentru bibliotecile locale din judeţul Suceava va sosi în luna decembrie, aceasta constând în 92 calculatoare, 20 imprimante şi 20 scannere. Valoarea aproximativă a echipamentului donat la nivelul judeţului Suceava (pentru anul 2009) este de 175.000 $.

Trebuie precizat că obiectivul major al acestui program este transformarea bibliotecilor selectate în CENTRE MODERNE DE INFORMARE PENTRU CETĂŢENI. Astfel, pe lângă aspectul privind dotarea acestor biblioteci cu calculatoare şi soft-urile necesare, deosebit de important este aspectul privind diversificarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor pe care acestea le vor oferi publicului.

De altfel, bibliotecile selectate vor beneficia şi de acces la Internet – şi ne referim aici la bibliotecile din judeţ, exceptând Biblioteca Bucovinei, care dispune deja de această facilitate. Mai mult, în scopul îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor oferite comunităţii, trainerii din cadrul bibliotecii judeţene îi vor pregăti, în cadrul Centrului de Formare deschis la Biblioteca Bucovinei, pe bibliotecarii localităţile care vor fi selectate în viitoarele runde de implementare a programului.

Potrivit declaraţiilor directorului bibliotecii Bucovinei, pentru următorii ani, instituţia va susţine ca acest program să fie implementat în cât mai multe biblioteci publice ale judeţului Suceava, iar comunităţile care vor beneficia de serviciile de informare în biblioteci să fie cât mai numeroase.

loading...