Vizita la Statia de Epurare Itcani in cadrul proiectul educational „Apa inseamna viata”

Zece clase din tot atâtea şcoli generale din municipiul Suceava sunt incluse în această perioadă într-un proiect educaţional intitulat „Apa înseamnă viaţă”, ca urmare a campanie de conştientizare a programului ISPA -Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare şi de apă uzată din oraşul Suceava, finanţat de UE. Proiectul derulat de ACET SA Suceava are ca public ţintă elevii din şcolile situate în zonele unde se desfăşoară lucrările din cadrul programului de reabilitare „şi reprezintă o oportunitate valoroasă de a prezenta micilor beneficiari beneficiile pe care Măsura ISPA la aduce municipiului Suceava şi eforturile depuse de UE pentru îmbunătăţirea mediului înconjurător şi a condiţiilor de trai din ţările recent aderate în cadrul UE.”

„Considerăm că elevii reprezintă cel mai receptiv segment din public şi prin intermediul implementării acestui Program se doreşte o informare corectă a tinerei generaţii despre ISPA în Suceava şi de spre obiectivele principale ale contractelor de lucrări, cum ar fi creşterea zonei de acoperire a sistemului de alimentare cu apă de la 75% acum, până la 85%, racordarea la sistemul centralizat a cca. 13.000 de locuitori din Burdujeni şi Iţcani, asigurarea epurării apei uzate pentru o populaţie echivalentă de aproximativ 140.000 locuitori”, declară directorul ACET Suceava, Ştefan Groza.

Grupul ţintă al proiectului îl reprezintă elevii claselor a IV-a, iar din cartierul Burdujeni participă Şcolile nr. 5, nr. 6, nr. 10 şi nr. 11, din Obcini- Şcoala nr. 9, din George Enescu – Şcolile nr. 8 şi nr. 4, Centru- Şcolile nr. 1, Mărăşeşti- Şc. Nr. 3 iar din Iţcani Şc. Nr. 7.

În cadrul proiectului, 3 clase din 3 şcoli au avut ca temă de activitate efectuarea unui semn de carte, alte două clase din două şcoli au avut de confecţionat o machetă pe placaj care să conţină sigla UE, 3 clase au realizat o mini-broşură cu tema „Apa înseamnă viaţă”, iar alte 2 clase au avut de alcătuit o compunere despre apa potabilă şi poluarea apelor.

Vineri, 4 decembrie mai mulţi elevi, în cadrul etapei finale a proiectului vor vizita Staţia de Epurare şi Uzina de apă Iţcani.

Ca premii în cadrul proiectului ACET va oferi cărţi, enciclopedii pentru copii, filme documentare pe suport DVD şi albume foto.

loading...