ISJ Suceava alaturi de alte 9 inspectorate, implicate in proiectul „Dezvoltarea competentelor cheie – premisa a incluziunii sociale”

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, lansează proiectul strategic „Dezvoltarea competenţelor cheie – premisă a incluziunii sociale”, care urmează a se implementa până în decembrie 2012, proiect la care participă zece IŞJ-uri din ţară printre care şi Suceava. Proiectul a primit finanţare nerambursabilă din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane. Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea competenţelor cheie în învăţământul primar prin crearea/testarea/pilotarea şi implementarea unui program educaţional integrat, în vederea creşterii calităţii educaţiei la nivel de sistem.

Proiectul corespunde unor nevoi reale identificate la nivel de sistem şi, în acest context, îşi îndreaptă atenţia în mod deosebit asupra metodologiilor şi a instrumentelor care să sprijine dezvoltarea competenţelor cheie, privite ca un pachet transferabil şi multifuncţional de cunoştinţe, aptitudini şi atitudini necesare dezvoltării personale şi incluziunii sociale şi profesionale.

Parteneriatul interinstituţional la nivel local şi central constituie un element-cheie în atingerea obiectivelor proiectului şi în derularea activităţilor sale.

Activităţile proiectului sunt grupate pe componente şi vizează printre altele iniţierea şi funcţionarea unor parteneriate interinstituţionale (comitet de sprijin la nivel naţional, comitete de sprijin la nivel judeţean, reţele locale etc.), realizarea unui studiu complex privind factorii care influenţează succesul/ insuccesul şcolar în învăţământul primar, impactul curriculumului, al manualelor şcolare, al instrumentelor evaluative.

O altă componentă o reprezintă pilotarea şi monitorizarea programului educaţional integrat şi a resurselor educaţionale specifice elaborate, crearea şi pilotarea unor instrumente suport pentru facilitarea formării competenţelor de citit-scris în învăţământul primar (grupuri de lucru multiprofesionale, metodologie de stimulare a lecturii în învăţământul primar, resurse educaţionale specifice. De asemenea for fi realizate o serie de ghiduri.

Alături de cele zece inspectorate şcolare implicate în acest proiect –ISJ Alba, ISJ Călăraşi, ISJ Constanţa, ISJ Dâmboviţa, ISJ Galaţi, ISJ Harghita, ISJ Ilfov, ISJ Maramureş, ISJ Sibiu şi ISJ Suceava, în derularea acestui proiect vor fi implicaţi şi o serie de parteneri.