Cercetătorii USV își propun să contribuie la creșterea utilizării noilor tehnologii și inovații în domeniul energiei regenerabile, printr-un proiect transfrontalier implementat alături de partenerii din Ucraina

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță că derulează un proiect transfrontalier – CBC SmartEnergy – obiectivul căruia constă în creșterea utilizării noilor tehnologii și inovații în domeniul energiei regenerabile oferite prin promovarea și sprijinirea cercetărilor și inovațiilor într-un mod durabil în regiunile de frontieră ale Ucrainei și României. În același timp, se dorește crearea unei platforme solide pentru acțiuni și studii comune de cercetare (inclusiv achiziționarea de echipamente conexe) în domeniul energiei regenerabile și al eficienței resurselor.

USV participă la acest proiect în calitate de coordonator,director de proiect fiind prof. univ. dr. ing. Radu-Dumitru Pentiuc, directorul Departamentului de Electrotehnică din Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor din USV,alături de Universitatea Națională Uzhgorod (UzhNU) din Ucraina și Asociația Internațională pentru Dezvoltare Regională (IARDI) din Ucraina.

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, bugetul total al proiectului fiind de 331,114.00 € din care, alocat de Uniunea Europeană 298,000.00 €, bugetul USV fiind de 158,114.00 €.

Redăm comunicatul USV:

Luând în considerare faptul că obiectivul general al Programului Operațional Comun România – Ucraina 2014 – 2020 se referă la îmbunătățirea dezvoltării economice și îmbunătățirea calității vieții prin investiții comune, proiectul CBCSmartEnergy contribuie la acest obiectiv prin furnizarea de noi soluții privind conservarea energiei și dezvoltarea economică la nivel local.

Ca obiective specifice, se urmărește crearea bazei instituționale și informaționale pentru desfășurarea unor cercetări teoretice și practice comune referitoare la consumul eficient de energie în regiunile de frontieră ale României și Ucrainei, cu accent pe universități și comunitățile participante în acest proiect.

Promovarea energiei regenerabile și eficienței energetice prin implementarea inițiativelor comune de cercetare, înființarea de laboratoare energetice pentru comunitățile din Suceava și Uzhhorod destinate monitorizării energiei, dezvoltarea de noi soluții pentru comunitățile și locațiile pilot, reprezintă obiective specifice considerate în cadrul proiectului CBCSmartEnergy. Se are în vedere pregătirea unor specialiști în domeniul eficienței energetice, introducerea unor programe de instruire în domeniul managementului energiei în România și Ucraina  precum și instituirea unor laboratoare inteligente de energie de care să beneficieze populația din regiunile de frontieră.

În cadrul proiectului CBC SmartEnergy se vor elabora studii de audit energetic prin aplicarea de noi tehnologii și inovații pentru comunitățile locale implicate în proiectul menționat. Se dorește îmbunătățirea situației regionale prin utilizarea durabilă a energiei în zona transfrontalieră ca urmare a cooperării universităților partenere cu instituțiile profesionale. Abordarea strategică în materie de eficiență energetică va fi introdusă, iar activitățile care vizează promovarea și acordarea de sprijin cercetărilor în domeniul eficienței energetice vor fi armonizate cu cele ale Uniunii Europene.

Mesajul central al proiectului este ”Energie inteligentă pentru cooperarea transfrontalieră”. Întrucât succesul proiectului depinde în mare măsură de crearea unui mediu antreprenorial favorabil, este crucial să fie implicate toate părțile interesate inclusiv o parte cât mai mare din populația celor două regiuni, deoarece creșterea cunoștințelor publicului pe domeniul eficienței energetice va declanșa o schimbare a percepției și va încuraja dezvoltarea un mediu antreprenorial. Pentru a crea un astfel de mediu antreprenorial favorabil, este crucial să se implice cât mai mulți tineri antreprenori și să se creeze o mentalitate socială pozitivă cu privire la inovație și antreprenoriat, făcând din acest lucru un obiectiv cheie al strategiei de comunicare a proiectului. Este urmărită și implicarea autorităților locale în atingerea obiectivelor proiectului pentru ca mesajul principal al acestuia să fie transmis cât mai eficient către publicul larg precum și entităților interesate.

Potrivit coordonatorului proiectului, prof. univ. dr. ing. Radu-Dumitru Pentiuc, directorul Departamentului de Electrotehnică din Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor din USV, „creșterea gradului de conștientizare a celor implicați (studenți, masteranzi, doctoranzi) precum și a publicului general cu privire la utilizarea noilor tehnologii și a inovațiilor în domeniul energiei regenerabile, reprezintă un obiectiv extrem de important și conștientizat de toți partenerii din cadrul proiectului transfrontalier finanţat CBC SmartEnergy”.

Comunități teritoriale administrative din fiecare regiune (România și Ucraina) vor beneficia de audituri de planuri de măsuri și soluții inovatoare privind eficiența energetică a clădirilor și monitorizarea energiei cu echipamente de ultimă generație.

În acest scop au fost încheiate acorduri de parteneriat cu Unităţi Administrative Teritoriale-UAT din judeţul Suceava: Suceava, Siret, Vama, Liteni, Dărmăneşti, Şcheia, Mitocu Dragomirnei.

Rezultatele proiectului vor fi diseminate mediului academic, dar și reprezentanților mediului economic și de cercetare care doresc promovarea noilor tehnologii în regiunile de frontieră prin acțiuni diverse.

Vor fi create echipe de specialiști în regiunile partenere prin sesiuni de instruire comune ale experților din laboratoarele specializate, pentru a instrui și a consilia persoanele interesate cu privire la problemele energetice durabile și schimbările climatice, prin organizarea de ateliere tematice și sesiuni de schimb de bune practici.

Vor fi înființate laboratoare specifice care vor desfășura activități legate de eficiență energetică și consiliere/instruire în domeniul surselor regenerabile. Laboratoarele vor fi dotate cu echipamente de ultimă generație. De dotarea acestor laboratoare vor beneficia câte 20 de studenți și 8 cadre didactice de la Universitatea Națională Uzhgorod din Ucraina care vor fi instruiți în domeniul eficienței energetice de către experții de la universitatea suceveană prin intermediul echipamentele achiziționate de ultimă generație.