DGASPC Suceava: Eliberarea biletelor de călătorie gratuită de transport interurban pentru persoanele cu handicap începe în data de 22 februarie


Intră acum și în grupul de

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava a anunțat, vineri, că eliberarea de bilete gratuite de călătorie pentru persoanele cu handicap (accentuat sau grav) începe în data de 22 februarie 2021.

DGASPC Suceava arată că persoanele cu  dizabilități, reprezentanții legali ai acestora, precum şi părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii, îşi exprimă opţiunea pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul, prin Cererea pentru exprimarea opțiunii depusă prin mijloace electronice (e-mail: office@dpcsv.ro) sau la sediul DGASPC Suceava.

Etape:

I. Completați cererea prin care optați pentru bilete de transport interurban sau pentru decontare carburant.

II. Persoanele cu dizabilități, asistenții personali sau persoanele împuternicite care optează pentru transport interurban, se vor prezenta personal la DGASPC Suceava cu: vechea legitimație (cei care o au deja), poză tip buletin recentă și copie carte identitate.

III.  Cererea pentru decontarea carburatului se depune la sediul instituției sau se transmite prin poștă, în termen de maxim 60 zile de la efectuarea călătoriei, împreună cu documentele aferente (bonul/bonurile fiscale de carburant în original datate și ștampilate cu ștampila distribuitorului, copie de pe documentele de identitate, copie de pe certificatul de încadrare în grad de handicap și o copie a extrasului de cont – pe numele solicitantului sau a părintelui, tutorelui sau persoana care se ocupă de îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat, în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii). În cazul în care optați pentru transmiterea prin poștă, recomandăm să transmiteți documentele cu confirmare de primire și vă rugăm să completați la destinatar:  DGASPC Suceava, b-dul George Enescu, nr.16, cod 720231.

DGASPC Suceava decontează carburantul către persoanele îndreptățite în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii și a documentelor aferente. Bonul fiscal de carburant va fi din ziua călătoriei sau cu câteva zile anterior efectuării călătoriei (începând cu anul 2021), nu după data efectuării călătoriei, a precizat DGASPC Suceava.


Intră acum și în grupul de