Elevilor de clasa a VIII-a nu prea le place matematica

La evaluarea sumativă a elevilor de clasa a VIII-a la matematică cele mai multe note obţinute de elevi au fost cele de cinci şi de şase, în timp ce 1.265 elevi nu au reuşit să obţină nota minimă de trecere, pe când 310 dintre ei au primit nota 10. Potrivit datelor centralizate de Inspectoratul Şcolar Suceava, peste 20% dintre elevii de clasa a VIII-a care au susţinut proba la matematică au obţinut nota 5, însemnând 776 fete şi 1.030 băieţi, dintr-un total de 8.102 candidaţi prezenţi.

La teza la limba română din cei 8.362 elevi înscrişi au absentat 187, iar 962 nu au promovat nereuşind să obţină minim nota 5. Un număr de 212 elevi, în urma notelor puse de cei 2 profesori corectori au luat nota 10, 1.541 au fost notaţi cu 9, 1.612 cu 8, 1.514 au obţinut nota 7, 1.297 nota 6, iar la limita promovării au fost 1.037 de elevi ce au luat nota 5.

Notele obţinute la evaluarea sumativă la limba română şi matematică vor conta în proporţie de 25% din media finală, pe baza căreia se va realiza admiterea la liceu, în luna iulie. 25% va fi reprezentat de notele obţinute la tezele unice susţinute în clasa a VII-a, iar restul de 50% reprezintă media generală a claselor V-VIII.

Pentru absolvenţii din promoţii anterioare anului 2010, media de admitere este o medie ponderată, în care media generală obţinută la tezele cu subiect unic din clasele a VII-a şi a VIII-a are o pondere de 50%, iar media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a are o pondere de 50%. Înscrierea în clasa a IX-a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu – cu excepţia celor care candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini, a celor care solicită înscrierea în învăţământul special si a celor care candidează pe locurile speciale pentru romi – se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv şi în limita locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat.

Pe data de 16 iunie va fi anunţată ierarhia la nivel judeţean a tuturor absolvenţilor clasei a VIII-a care au participat la repartizarea computerizată.