Fostii mineri si confectionerele – primii pe lista pacientilor cu boli profesionale de la Frasin

Potrivit unei situaţii statistice realizată de DSP Suceava, instituţia a investigat anul trecut 390 de posturi de muncă, efectuând 1.408 analize toxicologice şi 25 biotoxicologice. La testul toxicologic, 403 probe au arătat condiţii necorespunzătoare, în timp ce probele biotoxicologice au fost în regulă. Analizele DSP Suceava au confirmat 64 de cazuri de boală profesională, pe primul loc situându-se afecţiunile căilor respiratorii – 47 cazuri de silicoză, bronşită cronică, fibroză pulmonară, rinite cronice. Urmează scăderea capacităţii auditive (hipoacuzia), cu şase cazuri, şi afecţiunile muşchilor şi scheletului osos – patru cazuri.

Cele mai multe cazuri de boală profesională s-au înregistrat în industria minieră şi vin din trecut, majoritatea unităţilor miniere fiind închise în prezent. Pe locul doi se plasează industria textilă.

DSP a mai efectuat în anul 2009 un număr de 246 determinări de zgomot, din care 198 au fost cu depăşiri ale limitei maxim admise, în special în industria de prelucrare a lemnului. În ceea ce priveşte determinările de microclimat la locul de muncă, din 145 de determinări, în 42 de cazuri, valorile au fost în afara limitelor admise, ceea ce înseamnă un microclimat nefavorabil.

În urma semnalizărilor de la spitalele de recuperare şi refacere a capacităţii de muncă (medicina muncii) din judeţ şi din ţară a fost cercetat caracterul de boală profesională şi luate în evidenţă cele 64 de cazuri de boală profesională, care au fost raportate către Institutul de Sănătate Publică Bucureşti şi Casa Judeţeană de Pensii.

„S-a monitorizat incidenţa bolilor profesionale şi absenteismul medical prin boală profesională, astfel că în cursul anului 2009 s-a înregistrat un număr de 512 zile de absenteism având drept cauze diferite afecţiuni de boală profesională. În cadrul controalelor privind factorii de risc din mediul de muncă, s-a întreprins un număr de 95 de acţiuni. S-au evaluat factorii de risc maternali privind protecţia maternităţii la locul de muncă, în vederea asigurării unor condiţii optime a stării fiziologice a femeilor gravide, la un număr de 108 gravide. În vederea supravegherii condiţiilor igienico-sanitare, a monitorizării condiţiilor de muncă şi a evaluării impactului noxelor asupra sănătăţii personalului din întreprinderi au fost efectuate un număr de 503 acţiuni”, se arată într-un comunicat al DSP Suceava.

S-au mai evaluat şi s-au expertizat condiţiile de muncă în vederea obţinerii de sporuri la salariile de bază, atât pe raza judeţului Suceava cât şi Botoşani, în colaborare cu inspectorii de la Inspectoratul Teritorial de Muncă, la 172 buletine de expertizare şi s-au întreprins acţiuni de evaluare a condiţiilor de muncă şi măsurarea existenţei noxelor, în colaborare cu inspectorii de la ITM Suceava, în întreprinderile de pe raza judeţului unde există condiţii deosebite, respectiv SC Stimas SA, Calcarul, Termica etc.

În judeţul Suceava, la Frasin, se află unica unitate spitalicească din zona Moldoveni destinată tratării bolilor profesionale. În Secţia exterioară Frasin a Spitalului Gura Humorului de la începutul acestui an au fost spitalizate 104 de persoane cu boli profesionale, foşti mineri, bolnavi în special de silicoză, pentru care Casa Judeţeană de Pensii Suceava a plătit 86.216 lei.