CAS Suceava a gasit nereguli la eliberarea de concedii medicale

Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Suceava a aplicat 8 amenzi şi 12 avertismente în urma unui control desfăşurat în perioada 18 mai – 11 iunie, ce a vizat modul de acordare a concediilor medicale şi a modului de eliberare de certificate de concediu medical. Potrivit preşedintelui – directorului general al CAS Suceava, dr. Cristina Iordăchel, în urma acţiunii de control au fost aplicate 8 amenzi contravenţionale în valoare de 5.000 lei fiecare pentru eliberarea de certificate de concediu medical fără respectarea prevederilor legale în vigoare , la una dintre sancţiuni fiind depusă contestaţie la sediul CAS Suceava.

Cristina Iordăchel a precizat că o amendă a fost aplicată pentru neconcordanţă între perioada de internare în spital, conform foii de observaţie clinică generală şi perioada pentru care a fost acordat concediu medical aferent spitalizării, o alta pentru neconcordanţă între perioada de internare în regim de spitalizare de zi (de regulă o zi) şi perioada pentru care s-a acordat concediu medical aferent internării (de regulă 21 de zile), fapt constatat pentru un număr de 47 de cazuri.

O altă neconcordanţă depistată de CAS Suceava a fost între data internării în regim de spitalizare de zi şi data acordării concediului medical, aceasta fiind anterioară datei internării. „Acest fapt duce ca retroactivitatea concediilor acordate să fie de 2-3 zile faţă de data internării în spital, când s-a efectuat consultaţia medicală şi s-a stabilit necesitatea acordării concediului medical” a subliniat preşedintele CAS Suceava.

Şirul neconcordanţelor continuă cu o alta depistată între data acordării consultaţiei, înscrisă în registrul de evidenţă de la nivelul ambulatoriului clinic integrat, şi data acordării concediului medical înscrisă în formularele de certificat de concediu medical, situaţie constatată pentru un număr de 7 cazuri.

Neregulă constituie şi acordarea de 21 de zile de concediu medical la externare cu cod de indemnizaţie 06 „Urgenţă medico chirurgicală” dar şi acordarea de concediu medical la externare pentru o perioada mai mare de 21 de zile.
Eliberarea de certificate de concediu medical care nu au consemnat codul de diagnostic, perioada pentru care s-a acordat concediu medical, numărul de zile de concediu medical acordat, „valabil pentru luna”, „anul”, „cod numeric personal”, „adresa”, „asigurat în evidenţă la CAS”, „ambulator/internat în spital”, „cod indemnizaţie”, „iniţial/în continuare”, sunt alte neconformiţăţi depistate de CAS Suceava.

De asemenea, s-a constatat faptul că nu s-au consemnat în documentele medico-legale a datelor obligatorii specifice actului medical, respectiv diagnostic, proceduri/investigaţii efectuate/recomandate, tratament prescris, date care să justifice acordarea de concediu medical şi eliberarea certificatelor de concediu medical, fiind înregistrate doar datele de identificare ale pacienţilor – nume, prenume, CNP, vârsta.

Într-un alt caz s-a eliberat certificatul medical fără a exista declaraţia pacientului, document obligatoriu prevăzut in Normele de aplicare a OUG158/2005 aprobate prin Ordinul nr.60/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Cristina Iordăchel a menţionat că „ la fiecare medic prescriptor sancţionat s-au constatat mai multe tipuri de situaţii de nerespectare a prevederilor legale referitoare la concediile medicale”, din cele menţionate mai sus.

CAS A mai aplicat şi 12 sancţiuni contravenţionale cu Avertisment, pentru următoarele situaţii de nerespectare a prevederilor legale: acordarea de concediu medical „în continuare” la o dată mai mare decât data la care s-a terminat valabilitatea certificatului medical anterior, situaţie constatată pentru un număr de 3 certificate de concediu medical; acordarea de concediu medical la o dată anterioară datei de externare din spital, situaţie constatată pentru un certificat de concediu medical; eliberarea de certificat de concediu medical în baza Adeverinţei eliberată de angajator fără ca aceasta să conţină nr. de zile de concediu medical de care a beneficiat asiguratul în ultimele 12 luni, situaţie constatată la trei medici prescriptori, fiecare cu cate un caz.