Doar 5 suceveni s-au tratat in strainatate cu ajutorul formularului E112

Cinci suceveni au beneficiat de la începutul anului de formularele E112, în baza cărora asiguraţii cu boli grave pot fi trataţi peste hotare. Potrivit Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Suceava, sucevenii care au beneficiat de formularele E112, în baza cărora s-au tratat în străinătate pe banii statului, au optat pentru asistenţa sanitară din Franţa, Austria şi Germania.

Pentru a obţine un tratament gratuit peste hotare, persoana asigurată care solicită formularul E 112 trebuie să depună la CAS Suceava o cerere scrisă însoţită, după caz, de o copie a actului de identitate sau a certificatului de naştere, o adeverinţă de asigurat, dar şi un referat sau raport medical care va conţine recomandarea pentru efectuarea tratamentului în străinătate, precum şi dosarul medical care va conţine înscrisuri medicale din care să rezulte diagnosticul.

Din cadrul raportului medical trebuie să rezulte că serviciul medical solicitat face parte din pachetul de servicii de bază de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, precum şi faptul că acesta nu poate fi efectuat într-un interval de timp normal în nici una din unităţile sanitare din România, luând în considerare starea curentă de sănătate a persoanei solicitante şi evoluţia probabilă a bolii.

De asemenea, trebuie precizat în mod explicit şi argumentat motivul pentru care serviciul medical respectiv nu poate fi acordat într-un interval de timp normal în nici o unitate sanitară din România. Raportul medical trebuie întocmit de un medic dintr-o unitate sanitară aflată în relaţii contractuale cu o casă de asigurări de sănătate din România. Toate documentele medicale, precum şi raportul medical trebuie să fie datate, semnate şi ştampilate.

Pentru a obţine un tratament în străinătate mai este nevoie de o confirmare scrisă din partea unităţii sanitare din statul membru UE în care se intenţionează efectuarea serviciului medical cu privire la disponibilitatea acesteia de a acorda respectivul serviciu medical, în baza formularului E 112, în perioada indicată de persoana solicitantă.

„Casa de Asigurări de Sănătate face doar o analiză a documentaţiei depuse şi nu decide din punct de vedere medical oportunitatea eliberării acestui formular.
Decizia medicală şi responsabilitatea efectuării acestui tratament în străinătate revine în totalitate medicului curant sau unităţii sanitare căreia i s-a adresat pacientul”, precizează CAS Suceava.