Școala Gimnazială din Valea Moldovei are o finanațare PNRR de aproape un milion de lei pentru reducerea abandonului școlar


Intră acum și în grupul de

Școala Gimnazială Valea Moldovei va derula în perioada  octombrie 2022 – septembrie 2025 proiectul „PNRAS Școala Gimnazială Valea Moldovei” în valoare totală de  980.000 lei, anunță instituția într-un comunicat de presă.

Proiectul din cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar  este finanțat prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență al României (PNRR) în cadrul Reformei 3. Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii și Investiției 4. Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar, din Componenta C.15. Obiectivul final este reducerea părăsirea timpurii a școlii.

Scopul principal al Schemei de Granturi PNRAS îl reprezintă prevenirea abandonului școlar și reducerea părăsirii timpurii a școlii și, implicit, creșterea ratei de tranziție de la învățământul secundar inferior — gimnazial la învățământul secundar superior — liceu sau învățământ profesional și tehnic.

Obiectivul general al proiectului constă în  prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii pentru  elevii grupului țintă  – abordarea componentei remediul corective,  abordarea componentei preventive, prin adoptarea unor strategii, planuri de acțiune, abordări informatice moderne (TIC) și prin dezvoltarea unor facilități integrate care să ofere accesul nerestricționat al grupului țintă la servicii socio-educaționale de ultima generație într-un sistem educațional deschis și incluziv, în contextul dezvoltării durabile a societății informaționale bazată pe cunoaștere și progres tehnologic.

Obiective specifice:

1.            Desfășurarea și dezvoltarea timp de minim trei ani școlari a unor activități de tip remedial care să reducă  procentual absenteismul și abandonul școlar.

2.            Desfășurarea și dezvoltarea timp de minim trei ani școlari a competențelor TIC ale elevilor din grupul țintă, care să faciliteze învățarea, cu efect măsurabil asupra nivelului de creștere a performanțelor școlare a ratei de absolvire a ciclului gimnazial.

3.            Perfecționarea cadrelor didactice  – în următorii trei ani școlari pe tematici privind promovarea mijloacelor educaționale active și interactive, dezvoltare competențe TIC, prevenirea abandonului, activități incluzive – formarea având ca efect general scăderea ratei de abandon, reducerea absenteismului, creșterea participării la Evaluare națională pentru clasa a VIII.

4.            Desfășurarea și dezvoltarea timp de minim trei ani școlari  a activităților de tip extracurricular, activități sportive, culturale, de dezvoltare personală etc.  activități atractive pentru grupul țintă, activități  ce urmăresc  formarea, având ca efect general scăderea ratei de abandon, reducerea absenteismului, creșterea participării la Evaluare națională pentru clasa a VIII.

Rezultatele așteptate la nivelul școlii, pe perioada implementării sunt:  creșterea eficienței și eficacității interne ale școlii; îmbunătățirea proceselor de predare – învățare – evaluare; creșterea accesului elevilor aparținând unor categorii vulnerabile la o educație de calitate; îmbunătățirea interacțiunii între toți actorii cheie ai ecosistemului școlar (elevi, cadre didactice, părinți, directori, inspectori, reprezentanți ai comunității etc.); îmbunătățirea climatului la nivelul școlii si la nivelul clasei; creșterea timpului de instruire alocat elevilor în risc de abandon.


Intră acum și în grupul de