Medici din judet sanctionati de CAS cu peste jumatate de miliard de lei vechi

Inspectorii Biroului Control din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Suceava au efectuat anul trecut peste 120 de controale la furnizorii de servicii medico-farmaceutice aflaţi în relaţii contractuale cu această instituţie. Din cauza unor abateri descoperite în timpul verificărilor, trei farmacii şi 26 de medici din judeţ au fost puşi la plată de CAS Suceava. Acestora le-a fost imputată suma totală de 59.895,11 lei.

Verificările au vizat 55 medici de familie, 26 medici specialişti din ambulatoriile de specialitate, cinci furnizori de servicii medicale paraclinice (laboratoare de analize), zece medici dentişti, patru spitale, doi furnizori de servicii medicale de recuperare reabilitare şi 24 de farmacii.

În urma controalelor efectuate la medicii de familie, pentru nerespectarea nejustificată a programului de lucru stabilit, în cazul unui medic de familie, a fost luată măsura diminuării valorii minim garantate a unui punct „per capita” cu 10% şi 20% pentru luna în care s-a făcut constatarea. În cazul a şase medici, pentru nerespectarea clauzelor contractuale referitor la completarea corectă şi la zi a formularelor utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, a fost dispusă diminuarea valorii minim garantate a unui punct „per capita” cu 10% pentru luna în care s-a făcut constatarea.

Altă măsură, luată în cazul a 12 medici de familie, pentru prescrieri nejustificate de medicamente, a constat în diminuarea valorii minim garantate a unui punct ”per capita” cu 10% pentru luna în care s-a făcut constatarea. O altă sancţiune, aplicată unui medic de familie, pentru prescrieri nejustificate de investigaţii paraclinice, a constat în diminuarea valorii minim garantate a unui punct „per capita” cu 10% pentru luna în care s-a făcut constatarea.

În perioada ianuarie-noiembrie 2010, în urma controalelor efectuate la medicii de specialitate, pentru prescrieri nejustificate de medicamente a fost luată măsura diminuării valorii minim garantate a unui punct cu 10% pentru luna în care s-a făcut constatarea în cazul a trei medici. Într-un alt caz, pentru nerespectarea programului de lucru, s-a dispus diminuarea valorii minim garantate a unui punct cu 10% pentru luna în care s-a făcut constatarea.

Tot într-un singur caz, pentru nerespectarea clauzelor contractuale referitoare la completarea corectă şi la zi a formularelor utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, inspectorii CAS au decis diminuarea valorii minim garantate a unui punct cu 10% pentru luna în care s-a făcut constatarea.

În cazul medicilor dentişti, un singur medic a fost sancţionat, măsura constând în diminuarea cu 10% a contravalorii serviciilor aferente lunii în care s-a făcut constatarea pentru nerespectarea programului de lucru declarat.
În cazul farmaciilor, au fost aplicate trei sancţiuni. Acestea au fost aplicate pentru nerespectarea nejustificată a programului de lucru comunicat la CAS şi prevăzut în contract. Acestora le-a fost diminuată cu 10% suma cuvenită pentru luna în care s-a făcut constatarea.

loading...