In judet nu exista nici un centru de permanenta

Judeţul Suceava alături de alte 16 judeţe din ţară nu are nici un centru de permanenţă la care să apeleze bolnavii la orice oră din zi şi din noapte. Din Moldova, nici judeţele Bacău, Neamţ, Vaslui nu au asemenea centre. Potrivit Ministerului Sănătăţii medicii de familie vor avea obligaţia de a asigura continuitatea asistenţei medicale primare în centrele de permanenţă, în afara programului de lucru.

Ministerul Sănătăţii a publicat în dezbatere publică, pe pagina de web www.ms.ro, la secţiunea Transparenţă Decizională, un proiect de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă.

Conform proiectului de act normativ, medicii de familie aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care îşi desfăşoară activitatea în localităţile arondate teritorial la centrele de permanenţă, sunt obligaţi să asigure continuitatea asistenţei medicale primare în aceste centre, începând cu prima zi a săptămânii şi până vineri, între orele 15.00-08.00h. Şi în zilele de sâmbătă şi duminică şi cu ocazia sărbătorilor legale, serviciul de permanenţă se va efectua în intervalul 08.00-08.00 h, a doua zi.

Zonele în care se înfiinţează centre de permanenţă sunt stabilite de direcţiile de sănătate publică, cu acordul prealabil al caselor de asigurări de sănătate şi al consiliilor locale.

Pentru serviciile acordate în cadrul centrelor de permanenţă, medicii de familie vor fi retribuiţi, suplimentar, la nivelul unui salariu al medicului specialist în regim de gardă.

Prin această decizie, Ministerul Sănătăţii urmăreşte accesul pacienţilor la servicii de asistenţă medicală primară indiferent de oră şi de zonă, reducerea numărului de solicitări la serviciile publice de ambulanţă, creşterea capacităţii de intervenţie a acestor servicii prin deplasările ambulanţelor la cazurile care sunt urgenţe reale, evitarea aglomerării structurilor de primiri urgenţe ale spitalelor, precum şi reducerea numărului de cazuri cu evoluţie nefavorabilă şi a deceselor a căror producere este favorizată prin neasigurarea în timp util a asistenţei medicale.

În cazul în care medicii de familie nu respectă obligaţiile impuse de noile reglementări, casele de asigurări de sănătate cu care sunt în relaţie contractuală vor diminua lunar, cu 10%, valoarea minimă garantată a punctului per capita, respectiv venitul lunar al medicilor nou-veniţi într-o localitate stabilit in conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Şi până în prezent exista prevederea conform căreia, la nivel teritorial trebuiau organizate centre de permanenţă, dar prezenţa medicilor de familie nu era obligatorie, ceea ce ducea la realizarea unei slabe activităţi sau, blocarea acesteia, după caz.

Astfel, în anul 2009, dintr-un buget de 20 000 mii lei alocat de către Ministerul Sănătăţii pentru funcţionarea centrelor de permanenţă s-au cheltuit doar 11 421 mii lei. La fel şi anul trecut dintr-un buget de 21 000 mii lei alocat au fost realizate plăţi în valoare de 13 181 mii lei.

La nivel naţional, funcţionează un număr de 83 centre fixe de permanenţă pentru care sunt încheiate contracte cu casele de asigurări de sănătate şi doar un centru mobil de permanenţă în judeţul Botoşani.

În 17 de judeţe şi în municipiul Bucureşti (Alba, Arad, Bacău, Bistriţa, Buzău, Călăraşi, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Mehedinţi, Neamţ, Prahova, Sălaj, Suceava, Vaslui, Vrancea, Ilfov) nu există niciun centru de permanenţă în contract cu casele de asigurări de sănătate.

loading...