O noua etapa in proiectul PRACTeam


Intră acum și în grupul de

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, partener în cadrul proiectului „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri”, având Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, proiect cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, contract POSDRU/90/2.1/S/64150, valoarea totală a proiectului 20.941.500 lei, perioada de implementare 01.10.2010 – 30.09.2013, manager teritorial – Prof. univ. dr. Elena HLACIUC, anunţă:

Desfăşurarea activităţilor de instruire a tutorilor din întreprinderi / organizaţii gazdă de practică.

Modulul de formare a tutorilor din întreprinderi/ organizaţii gazdă de practică, se adresează reprezentanţilor mediului de afaceri selectaţi în cadrul proiectului PRACTeam în calitate de tutori pentru studenţii economişti care îşi vor desfăşura activitatea de practică în întreprinderile/ organizaţiile gazdă de practică în care aceştia sunt angajaţi.

Perioadele de desfăşurare a acestui modul, la sediul Partenerilor: în perioada 11 – 13 martie 2011 la Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor; în perioada 18 – 20 martie 2011 la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, în perioada 24 – 27 martie 2011 la Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice.

Modulul de formare a tutorilor are la bază suportul de instruire elaborat şi publicat în cadrul proiectului – Manualul tutorelui PRACTeam, autor prof. univ.dr. Letiţia Filimon – expert inter-regional pregătire grup ţintă I (tutori din întreprinderi), Universitatea din Oradea.

Pentru informaţii suplimentare: www.seap.usv.ro/practeam, www.practeam.ro


Intră acum și în grupul de